Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obec měla 2593 občanů.

Letošní rok proběhl ve znamení 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.

Budování naší socialistické společnosti, ve spolupráci se Sovětským svazem, znamenalo nejprve dohnat a předehnat hospodářský vývoj v západních imperialistických zemích, kde vrcholily hospodářské problémy spojené se stagnací i poklesem výroby a velkou nezaměstnaností.

V květnu na návrh ÚV NF (Ústřední výbor Národní fronty) ČSSR zvolen prezidentem republiky generální tajemník ÚV KSČ s. dr. Gustáv Husák.

V letošním roce počasí přálo všem, jen zemědělcům ne. Zima mírná, sněhu málo, léto většinou suché s několika silnými a krátkými bouřkami, kdy voda ani nestačila zavlažit zem. V červnu se krajinou přehnala prudká bouře a přes obec přešel přívalový liják. Zase tu tekly řeky po silnici a z louky se stala vodní nádrž. Zemědělcům taková bouřka nepomohla, spíše jim uškodila. Zato požárníci měli o práci postaráno.

Sucho způsobilo zemědělcům velké škody převážně v rostlinné výrobě. Ztráta odhadnuta na 400 000 Kčs. Díky podsevům jetele a vojtěšky nějaké zelené krmivo narostlo. Potíže nastaly v živočišné výrobě v zimních měsících.

Výnosy z 1 ha:

pšenice 31,35 q                    brambory 210 q          píce 260 q
ječmen 32,22 q                     kukuřice 370 q

Dodávka mléka splněna, odevzdáno 1 050 000 litrů. Dalšímu rozvoji živočišné výroby velmi vadila fluktuace ošetřovatelů, zastaralé ošetřování zvířat, nevhodné ustájení a roztříštění provozu. Přesto statek prosperoval, zpevnil zablácený dvůr, postavil tam benzinovou pumpu a zřídil společnou závodní jídelnu.

Na slavnosti MDŽ (Mezinárodní den žen) v místním kině předáno naší organizaci „Čestné uznání“. O zábavu se postaraly děti z mateřské školy a dětský dechový orchestr s. Valentové.

Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) dal do provozu myčku osobních aut, které se už motoristé nemohli dočkat. Ruce k dílu, bohužel, přiložili jen členové výboru.

V dubnu zahájeny práce na přeložce silnice u hřbitova, při které se měly odstranit dvě nebezpečné zatáčky. Po provedení terénních úprav se práce pro nedostatek peněz zpomalovala, až koncem roku zcela ustala. Silnice zůstala stejná, zato po okrajích hyzdily vzhled obce hromady zeminy a rozkopaný terén. Dojem z vjezdu do obce byl strašný a pro motoristy ještě nebezpečnější. Stavbu prováděla Okresní správa silnic z Kralovic.

Svazarm ve spolupráci se školou uspořádal v dubnu „Dukelský závod branné zdatnosti“. Soutěžili mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně a ve všech čtyřech kategoriích získali první tři zajímavou knihu.

19. dubna proběhla pracovní směna NF. Pracovalo se na dostavbě drogerie, upravovala se veřejná prostranství, v parku se vysázelo 21 okrasných dřevin a 70 růží, upravovalo se okolí u pomníku padlých apod. Pracovalo 579 občanů a darovali obci 2316 brigádnických hodin.

Národní fronta pravidelně dvakrát ročně vyhlašuje národní směnu (brigády zdarma, vlevo panský dvůr a kaplička)

Národní fronta pravidelně dvakrát ročně vyhlašuje národní směnu
(brigády zdarma, vlevo panský dvůr a kaplička)

 

V dubnu se rada MNV zabývala přidělováním parcel pro zahrádky podél potoka pod lesem „Torovkou“. Pozemky se přidělovaly ještě před jarním sázením „sadiček“.

V předvečer 1. máje uspořádala ZDŠ (Základní devítiletá škola) „Školní besídku“ v Lidovém domě. V programu zazněly písně, básně, předvedeny tanečky i sóla na hudební nástroje. Zajímavé se ukázaly části spartakiádních cvičení. K poslechu hrál dětský dechový orchestr s. Valentové. Na závěr noví pionýři slavnostně složili pionýrský slib a uvázali si rudé šátky.

Prvomájový průvod v počtu 1270 osob, podle sčítacích komisařů, vyšel ze sídliště k pionýrské klubovně. V průvodu byly neseny vlajky, transparenty, obrazy státníků a jel alegorický vůz s prvním vozíkem vyrubaného uhlí z nového dolu „Důl Antonín Uxa“ (na stejném povrchu bývalého dolu Krimich II a zcela nového dolu pod zemí). Průvodu vyhrávala reprodukovaná hudba z místního rozhlasu. Po projevech koncertoval dětský dechový orchestr a večer se v Lidovém domě tančilo při „Májové veselici“.

8. května v podvečer se občané shromáždili u pomníku padlých, kde pietním způsobem položili věnec.

V květnu uspořádala škola, důl a MNV na hřišti „Za Václavojc“ pro žáky I. až VI. třídy turnaj v minikopané. Ceny připravily pořádající organizace.

18. května zahájen výkop základů pro prodejnu lahůdek vedle velké školy.

MDD (Mezinárodní den dětí) uspořádaly SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) společně se Svazarmem na hřišti „Za Václavojc“. Největší oblibě se těšila střelba ze vzduchovky a jízda zručnosti na kole. Za každý dobrý výkon získávali žáci poukázky, za které si mohli v kiosku koupit sladkosti, školní potřeby či drobné dárky. Dětem se odpoledne líbilo, ale dospělých přišlo málo.

20. září vyhlášena druhá Národní směna. Dokončila se výstavba prodejny drogerie, stavěla se prodejna lahůdek v akci „Z“ (MNV dodal materiál a občané práci). 378 lidí odpracovalo 1512 brigádnických hodin zdarma.

Otevřena nová prodejna drogerie u zastávky

Otevřena nová prodejna drogerie u zastávky

 

Kapacita školní jídelny nedostačovala k vyvařování pro všechny děti, takže školní komise při MNV přeřadila ze stravování žáky VIII. a IX. tříd do jídelny horníků.

V Rudém koutku závodní jídelny v sídlišti ukončen Měsíc československo-sovětského přátelství. Po projevu promítnuty dva krátké amatérské filmy. První představil naši obec a druhý zachytil okrskovou spartakiádu v Tlučné. Uvedeny tak první filmové dokumenty naší obce a všem se líbily.

Děti se těšily na večerní lampiónový průvod ze sídliště ke kinu. Tam se někteří občané pobavili kulturním programem žáků ZDŠ a po projevu zhlédli sovětský film „Plavčík severní flotily“.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto