Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V obci žilo 2571 občanů.

Letošní rok se stal prvým rokem šesté pětiletky.

V průběhu roku opět docházelo k poklesu spodní vody a tím k obtížnému zásobování občanů vodou.

Po dlouhodobém působení v Tlučné se odstěhoval do Plzně MUDr. Josef Dobrý s rodinou. U nás začal ordinovat v r. 1940 a Tlučná se stala jeho prvním místem po studiu. Občanům zůstal v mysli jako uznávaný a oblíbený „náš pan doktor“.

Deník Mladá fronta otiskl článek „Problém Tlučné – školní jídelna“. Vyvrcholila tak napjatá situace ve školním stravování. Jídelna v mateřské škole s malou kapacitou nestačila, nedořešilo se ani proplácení obědů dvaceti strávníků z VIII. a IX. třídy v závodní jídelně horníků v sídlišti. Za jeden oběd platil MNV 4,50 Kčs do kasy ZUD (Západočeské uhelné doly) a obecní pokladna měsíčně ztrácela 1575 Kčs.

28. ledna rozrušila naše občany srážka nákladního auta s rychlíkem z Mnichova. Řidič nedbal výstražných světel a vjel na koleje přímo pod vlak. Kabinu s řidičem rychlík odmrštil až na nástupiště, kde lidé obvykle čekali na vlak. Naštěstí rychlík u nás nezastavoval, takže na nástupišti právě nikdo nestál. Podvozek auta lokomotiva tlačila ještě asi 200 m a pak vykolejila. Provoz na trati přerušen na tři hodiny. Strojvůdce s pomocníkem i řidič auta byli zraněni kupodivu jen lehce.

Mnohem hůře dopadli horníci na Nové Hospodě dopravující v těžní jámě dlouhý materiál. Ten se nešťastnou náhodou v jámě vzpříčil a oba horníky z klece vymrštil. Havíři z Tlučné, Cimický a Denk, nehodu nepřežili. Stali se prvními oběťmi nového dolu A. Uxa. Na občany tato smutná událost zapůsobila velmi tísnivě.

Letos vyšla nová vyhláška o pravidlech silničního provozu, která se od předešlé velmi lišila. Svazarm spolu s VB (Veřejná bezpečnost – policie) uspořádaly proškolení řidičů. Přednášel s. ing. Josef Popule z Tlučné, dlouholetý instruktor autoškoly.                        

8. března oslavily ženy svůj svátek MDŽ (Mezinárodní den žen) v kině. Po krátkém projevu se ženy pobavily vystoupením dětí z mateřské školy. Ženám nad 80 let předány milé dárky a na závěr promítnut film „Romance za korunu“.

17. dubna vyhlásila NF Národní směnu. Agitace dvojic v rodinách pomohla, na směnu se dostavilo 603 občanů. Pracovalo se na prodejně lahůdek vedle školy, na přestavbě kabin na stadionu v sídlišti, na odvodnění silnice podél parku a uklízela se obec a park. Odpracováno 2412 brigádnických hodin zdarma.

Národní fronta vyhlásila národní směnu. Občané tak pracují zdarma 2x ročně.

Národní fronta vyhlásila národní směnu. Občané tak pracují zdarma 2x ročně.

 

30. dubna uspořádala ZDŠ (Základní devítiletá škola) „Školní besídku“ v Lidovém domě. Vystoupily děti ze všech tříd, navíc gymnastky pod vedením učitelky s. Smolkové, pěvecký kroužek učitelky s. Maxové a dětský dechový orchestr s. Valentové.

Prvomájový průvod se řadil jako obvykle v sídlišti a 1850 občanů průvodem dorazilo před pionýrskou klubovnu. Množství občanů, dětí, vlajek, transparentů a obrazů státníků uzavíral alegorický vůz dolu A. Uxa, který připomněl opětné zahájení těžby.

Součástí májových oslav se stal pietní akt u zemljanky s. Vasila Loudy za účasti asi 200 osob, převážně mládeže, která tuto pietu připravovala. Organizace kynologů zorganizovala tradiční soutěž se psy v bývalé cihelně „Na kroužkách“. Letos se konal již jubilejní desátý ročník „Memoriálu manželů Loudových“, kteří zde za 2. světové války bydleli se svými příbuznými rodinami.

Dalším pietním aktem se stalo položení věnce u pomníků padlých v 1. i 2. světové válce. Přítomno mnoho občanů.

6. května postihlo zemětřesení jižní i střední Evropu silou čtyř stupňů makroseismické stupnice. V Itálii si zemětřesení vyžádalo lidské životy. U nás kolem 21. hodiny pozorovány záchvěvy země, pohyby lustrů a drnčení skel a nádobí.

15. května došlo na dole A. Uxa k dalšímu smrtelnému úrazu. Usmrcen horník Karel Mourek při dopravě materiálu v dole.

Zahájena demolice domu č. p. 51, známého pod místním názvem „U Balínů“, kde měla rodina prosperující drogerii. Poddolování dům těžce poškodilo a nová drogerie se otevřela mezi kapličkou a zastávkou.

Posledního května zahájeny práce na položení vodovodního potrubí podél Hlavní ulice. Výkopem omezen silniční provoz právě v době uzavírky silnice v Kozolupech a tato objížďka svedena přes Tlučnou.

5. července, v době bez dešťů, vyzval MNV místním rozhlasem občany k šetření vodou, což se projevilo především v jižní části obce. Vydán také zákaz zalévání zahrad a mytí aut.

18. září vyhlášena druhá Národní směna. 81 agitačních dvojic navštívilo 816 rodin a pozvalo občany na obecně prospěšnou práci. Přišlo 406 osob a odpracováno 1624 brigádnických hodin. Pracovalo se hlavně na prodejně lahůdek, opravě obecních cest, úpravě chodníků a parku.

Blížily se volby a do předvolební agitace se zapojily všechny složky NF, osvětová beseda při MNV, agitační středisko a škola.

22. a 23. října klidně proběhly volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Z 1841 voličů odvolilo 99,7 %. Do obecního zastupitelstva zvoleni:

předseda MNV     s. Jan Votruba
místopředseda     s. Jaroslav Bešťák
tajemnice              s. J. Prokopcová

Do ONV (Okresní národní výbor) zvoleni s. ing. Karel Mohyla a s. Jiří Krbeček.

4. listopadu zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství tradičním a oblíbeným večerním lampiónovým průvodem, na který se děti už dlouho předtím těšily. Průvod vyšel ze sídliště ke kinu, kde po projevu předvedly děti svůj program a poté promítnut jeden ze sovětských filmů, vybraných pro akci „Týden sovětských filmů“. Bohužel tyto filmy navštěvovaly jen malé skupinky občanů.

Měsíc přátelství ukončen v Rudém koutku závodní jídelny v sídlišti. Po projevu vystoupily děti s programem a na závěr zazpíval pěvecký kroužek s. učitelky Maxové.

Koncem roku přišla nepříjemná zpráva. Lidový dům nelze vytápět, a tak byl vyřazen z provozu. Kde bude Baník cvičit a kde se budou konat různé akce, zatím nikdo nevěděl.

Rada MNV rozhodla, že nejprve postaví mateřskou školu s jídelnou a teprve potom přijde na řadu tělocvična.

V místním kině promítnuto 147 filmů při návštěvě 16 841 diváků, což byl průměr 115 diváků na jedno představení. Největší návštěvnost měly filmy československé, nejmenší sovětské.

Lidová knihovna pro 286 stálých čtenářů připravila 7696 výtisků. Nová knihovnice s. Jana Karešová vzorně o knihovnu pečovala. Vystavovala knihy, pořádala besedy o knihách a o autorech.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto