Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Zahájení nového školního roku provedeno tradičním průvodem s hudbou od MNV ke škole.

Celkem ve škole 311 žáků ve 13 třídách, což byl průměr 24 žáků na třídu.

Učitelský sbor: s. Ota Fajfr (ředitel), Dana Šílová (zástupkyně), nižší stupeň: s. Mašátová, Pešulová, Soukupová, Holubová, Nováčková, Šilhánová a Kondrová, vyšší stupeň: s. Bittenglová, Tenk, Smolková, Jirková, Kouřilová, Jelínková a Maxová.

Ideově-výchovná práce navazovala na systém politicko-výchovného plánu školy. Využily se závěry XXV. sjezdu KSSS a závěry XV. sjezdu KSČ. Na podkladu těchto závěrů vytvořeny politicko-výchovné plány stranické skupiny KSČ, ZV ROH, SRPŠ, předmětových komisí, metodických sdružení a třídních učitelů.

Důležitou událostí se staly volby do všech zastupitelských orgánů. Učitelé i žáci v předvolebních akcích pomáhali v agitačním středisku, rozhlasovém kroužku, kulturními programy na různých akcích, brigádami při úpravě obce, vyráběli hesla, poutače, upravovali vnitřní i venkovní nástěnky.

Žáci se v průběhu roku zúčastnili 43 soutěží a získali mnoho cen. V malé kopané pod vedením trenérů z Baníka s. Jirky Krbečka, Franty Modrého a Míry Diviše vyhráli v národním finále. V Rosiáně postoupila žákyně Sojková do krajského kola.

Uskutečněno 29 besed, 15 exkurzí, 8 vybraných filmových představení, školní výlety, kurzy společenského chování, kurzy lyžařský a plavecký, vysázeno na 500 stromků a 31 včelomilných rostlin, odevzdáno 42 733 kg železného šrotu.

Stálé předplatné do divadla v Plzni tradičně organizovala učitelka s. Jirková, včetně dopravy patronátním autobusem dolu A. Uxa.

Na škole pracovaly tyto kroužky:

interklub RJ (ruský jazyk)      střelecký            požárnický
gymnastický                            zdravotnický      pěvecký
sportovně-gymnastický         rozhlasový         čtenářský
dovedných rukou                    branný                 jazz balet

V PO (Pionýrská organizace) skupiny Vasila Loudy pracovalo 11 oddílů pionýrů a 2 oddíly jisker. Děti plnily celostátní hru „Buď připraven“. Na závěr roku připravily táborový oheň. Vedoucí skupiny s. Höffler chtěl, aby oddíly vedli rodiče, a snažil se žákovské oddíly fotbalistů, cvičenců Baníka, požárníků, zdravotníků apod. včlenit do PO.

Spolupráce s  MNV hodnocena výborně. Škoda, že nebyla provedena slíbená oprava střechy a dodány slíbené police do kabinetů a tříd.

Po návštěvě školy zástupci OV KSČ, ONV a MNV, bylo znovu dokazováno, že v těchto nevyhovujících podmínkách se velmi těžko pracuje. Kdosi navrhl možnost docházení žáků VI. až IX. tříd do školy ve Vejprnicích. Naštěstí se 15 žáků odstěhovalo do nových bytů na sídlišti v Plzni, takže se VII. třídy spojily a všechny třídy se již vešly do obou školních budov. Na veřejné schůzi MNV za přítomnosti asi 300 rodičů se rozhodlo, že přeřazení žáků bude odloženo až na dobu nezbytně nutnou.

Na konci školního roku propadlo pět žáků, prospělo s vyznamenáním 58 žáků a devět žáků dostalo sníženou známku z chování. Na studia do středních škol se dostalo 13 žáků a na odborná učiliště s maturitou šest žáků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto