Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tlučná měla 2534 obyvatel.

Vstoupili jsme do 3. roku pětiletky, 60. výročí vzniku republiky, 40. výročí Mnichova, 30. výročí Února 1948, 10. výročí vzniku federace*. Dost podnětů  k rozvoji pracovní iniciativy na všech pracovištích.

V únoru uspořádal Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) přebor ve střelbě ze vzduchovky a klubový přebor kynologů.

Na 24. února připravila NF s  MO KSČ (Místní organizace Komunistické strany Československa) slavnostní večer ke slavnému „Únoru 48“. Pásmo předvedl recitační kroužek s. učitelky Jirkové a pěvecký sbor s. učitelky Bittenglové. Na závěr promítnut film „Král Šumavy“.

Do oslav se zapojil i klub přátel sovětského filmu a osvětová beseda vyhlásila výtvarnou soutěž.

V březnu oslavily ženy svůj svátek MDŽ. Hezký pořad připravily malé děti z mateřské školy. Vyhodnoceným ženám předány dárky a na závěr promítnut film „30 panen a Pythagoras“.

Březnové hovory s mládeží se letos soustředily k Únorovým událostem.

Prezident republiky propůjčil s. Jaroslavu Bártovi, dlouholetému aktivnímu členovi KSČ, k jeho 70. narozeninám státní vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

Rada MNV se rozhodla pojmenovat ulice v nové zástavbě v severní části obce: U vlečky, Julia Fučíka, Ke koupališti, a Školní přejmenovat na ulici Antonína Uxy.

15. dubna vyhlásila NF Národní směnu. Pracovalo se na přestavbě školních šaten, upravovaly se parčíky u pomníku padlých a u prodejny lahůdek, srovnával se terén po výkopu vodovodního potrubí, opravovaly se chodníky v sídlišti, proveden úklid hřbitova a koupaliště.

Národní fronta (všechny spolky pod vedením komunistů) vyhlašuje 2x ročně národní směny (brigády zdarma)

Národní fronta (všechny spolky pod vedením komunistů) vyhlašuje
2x ročně národní směny (brigády zdarma)

Prvomájový průvod vyšel v počtu 1620 občanů ze sídliště k pionýrské klubovně. Bez kapely prošel vyzdobenou obcí a občané si vyslechli projev podplukovníka s. Duška.

4. května se vzpomínalo na Vasila Loudu u jeho zemljanky ve „Škrábkojc špici“. Sešlo se několik starších občanů a školáci, kteří akci připravili. Součástí oslav se stal tradiční, již jedenáctý, kynology pořádaný „Memoriál manželů Loudových“.

8. května uctěna pietní vzpomínka na padlé v 1. i ve 2. světové válce u pomníku na Návsi Svobody.

Svátek MDD připravila Brigáda socialistické práce na dole A. Uxa, vedený byl s. Frantou Modrým na stadionu v sídlišti. Kluci soutěžili v kopané a všichni ve vybíjené. Obratnost a šikovnost mohli předvést v různých atrakcích.

Epidemie příušnic postihla 134 dětí a několik z nich muselo být převezeno do nemocnice s podezřením na zápal mozkových blan. V neobvykle velké míře propukly i zarděnky a plané neštovice.

5. června se obcí přehnala silná bouřka s krupobitím a za 45 minut byla ves pokryta několikacentimetrovou vrstvou krup velikosti hrachu. Škody na majetku nebyly veliké, ale zahrádkáři si měli opravdu na co stěžovat.

10. července začala adaptace prodejny potravin u pošty v ceně 100 000 Kčs. Zároveň tam upravena místnost ČSČK (Československý červený kříž).

Se začátkem školního roku nastaly potíže s mateřskou školou. Ze 44 přihlášených mohlo být přijato pouhých 18 dětí.

Během prázdnin natřel s. Jaroslav Bárta všechna okna na obou školních budovách.

V červnu začaly práce na montáži kotlů v Lidovém domě a měly by trvat po celou zimu.

Měsíc září vyhlášen měsícem aktivity, a tak vyhlášena neoblíbená Národní směna NF. Pracovalo se na akcích jako na jaře. V sídlišti brigádníci opravili komunikace a v obci se objevily nové dopravní značky. Na konci ulice „V rybníčkách“ pod koupalištěm zahájena výstavba garáží pro osobní auta naproti stávajícím. Ačkoliv se vyváželo mnoho zeminy ze zářezu do svahu, do zimy již stály hrubé stavby.

Odměňování komunistů na slavnostní schůzi: Beran, Tauš Jan, Sýkora, Bárta Jaroslav (obětavý pracovník, lakýrnické práce pro školu provádí o prázdninách zdarma), Ing. Vojta

Odměňování komunistů na slavnostní schůzi:
Beran, Tauš Jan, Sýkora, Bárta Jaroslav (obětavý pracovník, lakýrnické
práce pro školu provádí o prázdninách zdarma), Ing. Vojta

 

Hovory s mládeží se konaly formou besedy se s. Rezkovou, která se zúčastnila XI. Festivalu mládeže na Kubě v Havaně.

Měsíc září překvapil chladnými dny s nočními mrazíky.

Na prašné Pankrácké cestě provedena penetrace postřikem proti prašnému povrchu a rozšířen vjezd na hlavní silnici.

28. září zavítala do obce delegace sovětských turistů, která navštívila MNV, důl A. Uxa a místní školu, kde jim žáci připravili hezký kulturní program.

Přivítání delegace ze SSSR (svaz sovětských socialistických republik), která přijela do západních Čech

Přivítání delegace ze SSSR (svaz sovětských socialistických republik), která
přijela do západních Čech

 

VŘSR oslavena dětmi netrpělivě očekávaným večerním lampiónovým průvodem ze sídliště ke kinu, kde se na závěr promítal sovětský film.

Osvětová beseda opět připravila pro starší občany zajímavý kulturní program.

Místní jednotka pomocné stráže VB získala 1. místo v okresní soutěži.

Dlouholetí poslanci MNV s. Věra Klímová a s. Jindřich Karas odměněni „Čestným uznáním“.

V obci hrály dva hudební soubory: dětský dechový orchestr s. Valentové a mládežnický soubor pod vedením s. Jindřicha Karase.

Pokračovaly práce na výstavbě vodovodu v jižní části obce. Hlavní řad byl dokončen a pracovalo se na odbočkách do ulic a na přípojkách do bytů.

Dokončena výstavba dalších družstevních bytů v sídlišti a dvou rodinných domků, kterým přidělena č. p. 572 a 581.

Ke 31. prosinci převedeno komunální zařízení MNV na Okresní podnik místního hospodářství Plzeň-sever. Zajišťovat bude služby našim občanů v nezměněném rozsahu.

__________

* Československo se stalo federací dvou svrchovaných států (České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky) 1. ledna roku 1969. Název státu zůstával ale stejný – Československá socialistická republika (ČSSR) – to byl oficiální název v letech 1960–1990. Poválečný název státu zněl jen Československá republika.

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto