Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole.

Ve škole celkem 261 žáků v 9 třídách (dvě první třídy), tedy průměrně se 29 žáky. Chyběla 9. třída, protože 16 deváťáků muselo docházet do Vejprnic.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Tykalová, Nováčková, Mašátová, Pešulová a Holubová, vyšší stupeň: s. Tenk, Bittenglová, Jirková a Šilhánová.

Školní rok se stal pro všechny výchovné pracovníky obdobím vrcholných příprav na důstojné oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.

Školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole

Školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole

 

Žáci se podíleli na veřejných vystoupeních v rámci oslav ve škole, v obci i v okolí a svým kulturním programem zpestřovali schůze organizací NF v obci. Nejvíce se podílel dětský dechový orchestr pod vedením s. Valentové, pěvecký kroužek s. Bittenglové a recitační kroužky vedené s. Holubovou, Soukupovou a Jirkovou.

Přestože na počátku roku kvůli dvěma případům žloutenky vyhlášena 7týdenní karanténa (žáci nesměli přijít do většího kolektivu), uskutečnila škola 52 kulturních vystoupení.

Žáci se zúčastnili 22 soutěží v rámci okresu i kraje: minikopaná, atletika, košíková, vybíjená a gymnastika, Sokolovský závod branné zdatnosti, dopravní soutěž, výtvarná, zdravotnická, v ruském jazyce, Svátky písní, Puškinův památník apod.

Také se soutěžilo v olympiádách českého jazyka, ruského jazyka, matematiky. Soutěže proběhly i ve sběru léčivých bylin a druhotných surovin.

Do krajských kol postoupily gymnastky vedené s. Vénou Kouřilem a přírodovědci se s. Randovou ze školní družiny.

Za sběr byli z nejlepších vylosováni Ivo Smolek z VIII. třídy na zájezd do Bulharska a Jiří Katona ze VII. řídy na zájezd do Moskvy na Olympijské hry.

Během roku uskutečněno 45 besed, např. se s. Košanovou, žijící na Kubě, o ornitologii s manželi Fryčkovými, se členy LM (Lidové milice) a jiné.

Malování na asfalt děti velmi bavilo.

Malování na asfalt děti velmi bavilo.

 

Navštíveno 15 výstav: Horníci Nýřanska v boji za socialismus, Sibiř – země budoucnosti, výstava obrazů Vlastimila Rady apod.

27 exkurzí: do povrchových staveb dolu A. Uxa, do marmeládovny Marila a výrobny kol Favorit v Rokycanech, do kováren v závodě Škoda v Plzni a další.

Větší školáci měli zakoupené předplatné do divadla J. K. Tyla a menší do divadla Alfa v Plzni. Vše už po dlouhé roky perfektně zajišťovala učitelka s. Jirková.

Zorganizován plavecký výcvik pro žáky IV. třídy a lyžařský výcvik pro žáky VII. třídy. Organizovala s. Smolková s manželem, lyžařským instruktorem.

Pro děti v místním kině vybírány především filmy umělecky hodnotné jako Melodie bílých nocí, Leť, ptáku, leť apod.

Ve škole se začalo s nácvikem spartakiádních skladeb.

Letos se konaly dvě pietní akce. První u bunkru s. Vasila Loudy ve „Škrábkojc špici“ a druhý u památníku padlých na Návsi Svobody, kde noví pionýři a jiskřičky skládali slavnostně slib.

Ve spolupráci se SRPŠ se pracovalo na volebním programu obce, určeném pro školu: opravily se vyboulené parkety v tělocvičně U Rádlů, vyměnily se některé špatné díly dřevěného obložení, ve školách zabudován vodovod z Nýřan, dokončena úprava školního dvora a ten vyasfaltován, na školní zahradě podél stěn domů položeny betonové stružky atd.

Sklizeň ovoce a zeleniny ze školní zahrady dávána do školní družiny: hrušky, salát, ředkvičky apod. Na prázdniny stanoveny služby učitelů pro zalévání. Jedna ze služeb zažila nepříjemné překvapení, když přes noc kdosi zcela polámal, vytrhal a zničil celou úrodu.

Takhle o prázdninách zdevastovali vandalové školní zahradu

Takhle o prázdninách zdevastovali vandalové školní zahradu

 

Na škole pracovalo 14 zájmových kroužků.

Na zájmové mimoškolské činnosti dětí se podílelo několik organizací: Baník, požárníci, Svazarm a ČSČK.

PO nemělo žádnou větší akci, kromě šátkování.

Letos neprospělo 14 žáků, sníženou známku z chování dostali tři žáci. Naproti tomu se mohlo vyznamenáním pochlubit 57 žáků.

Na studium na středních školách přijato 13 žáků a na učňovskou školu s maturitou odešel jeden žák.

Třída s. učitelky Bittenglové

Třída s. učitelky Bittenglové

 

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto