Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Letos měla obec 2469 obyvatel a 526 domů.

Vstoupili jsme do pátého roku šesté pětiletky. Mnohé kolektivy i celé závody se snažily splnit výrobní úkoly s předstihem.

Nejdůležitějším úkolem nové pětiletky se ukázalo zabezpečení energetické a palivové základny pro průmysl, školství a domácnosti.

Důl A. Uxa převzal do své správy Lidový dům. Zaradovali se nejen tělocvikáři. Mohly se pořádat zase akce, oslavy a v zimě hlavně bály a taneční zábavy. K nejpovedenějším plesům letos patřily požárnický, sportovní a myslivecký. „Liďák“ čekaly opravy.

Tradiční oslava MDŽ se konala v kině. Po projevu a předání dárků těm ženám, které se aktivně zapojily do veřejného života a starším ženám nad 80 let, vyplnily program pro všechny ženy děti z mateřské i základní školy. Největšího potlesku se dostalo pěveckému sboru učitelky s. Bittenglové.

MV KSČ uspořádal veřejnou schůzi k závěrům XIV. Plenárního zasedání ÚV KSČ.

1. máj oslaven tradičním průvodem ze sídliště před pionýrskou klubovnu. Po skončení koncertoval v parku dětský dechový orchestr s. Valentové. Poslouchali ho mnozí občané vracející se z oslavy a obdivovali mladé muzikanty. Na závěr se večer občané sešli na taneční veselici v Lidovém domě.

Žáci školy uspořádali pietní akt u bunkru Vasila Loudy ve „Škrábkojc špici“.

Pionýři se stali spolupořadateli další pietní akce. U pomníku padlých na Návsi Svobody, po projevech a položení věnce, skládali noví pionýři slavnostní slib s uvázáním  pionýrského šátku.

9. května uspořádal kynologický klub „Memoriál manželů Loudových“ na svém cvičišti v bývalé cihelně „Na kroužkách“. Sešli se soutěžící z celého okresu a všichni odcházeli spokojeni s průběhem závodu.

63. výročí VŘSR a zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství začalo oblíbeným večerním lampiónovým průvodem ze sídliště ke kinu. Po projevech a programu dětí ze ZDŠ promítnut sovětský film.

Počátkem roku odešel z funkce předsedy MNV s. Jan Votruba. Na plenárním zasedání MNV poslanci zvolili nového předsedu s. Josefa Kučeru.

Osvětová beseda uspořádala několik zajímavých akcí. Mezi nejzdařilejší patřil večer společenských her pro dospělé, výtvarná soutěž dětí k výročí osvobození, kreslení dětí křídami na asfalt, společenský večer pro důchodce, kurz společenského chování pro mládež a další akce. Dobře se zajišťovaly akce fotodokumentací ze života obce pro účely archivní.

Vítání nových občánků proběhlo letos dvakrát v Rudém koutku v sídlišti. Tam také oslavili zlatou svatbu manželé Langovi a Šilhánovi.

32 občanů nad 80 let podarováno milými dárky a 161 občanů nad 70 let obdrželo písemné blahopřání.

15letým občanům předány občanské průkazy příslušníkem VB a předsedou MNV s. Josefem Kučerou.

Při sčítání lidu jsme se dověděli i tyto zajímavosti:

859 v obci žilo rodin              551 rodinných domků                    74 rodin v bytech družstevních
706 rodin mělo vodovod      521 mělo ústř. či etáž. topení       234 rodin v bytech státních
332 osobních aut                  637 barevných televizorů              73 rodin mělo chalupu či chatu

Národní směny NF se zúčastnilo v dubnu 547 občanů, kteří uklízeli společná prostranství, zasadili 100 keřů a stromů a 500 lesních stromů. Odpracovali 2188 brigádnických hodin zdarma. Na zářijovou směnu přišlo 433 občanů a odpracovali 1732 hodin.

Hlavní akcí volebního programu se letos stala stavba mateřské školy, na které se již odpracovalo 4425 brigádnických hodin zdarma. Ke konci roku stála hrubá stavba přízemí včetně zastropení. Vybudovaly se už vodovodní a kanalizační přípojky.

Pokračovala výstavba vodovodu v obci, přípojku dostalo už i koupaliště.

Opraven obecní rozhlas a rozšířeno veřejné osvětlení do nové zástavby.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto