Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole.

Ve škole celkem 249 žáků v 10 třídách, tedy ve třídě průměrně 25 žáků.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Holubová, Nováčková, Pešulová, Soukupová, Tykalová a Mašátová, vyšší stupeň: s. Šilhánová, Bittenglová, Tenk a Jirková.

V ideově-politické práci školy využito všech významných politických výročí a aktuálních událostí jako 60. výročí založení KSČ, oslavy Února 1948, VŘSR, XVI. Sjezd KSČ a volby do zastupitelských sborů. Významné události se staly podnětem pro pedagogické pracovníky i žáky ke každodenní aktivitě.

Ve škole uskutečněno 15 besed se zkušenými funkcionáři KSČ, MNV, LM a vynikajícími pracovníky dolu A. Uxa a Škoda Plzeň. S. Kroc besedoval o dělnickém hnutí na Nýřansku, s. Kůta o založení KSČ, s. Prokopcová o práci MNV apod.

Navštíveno 12 výstav obrazů, výkresů dětí, knih atd.

K prohlubování internacionální výchovy se odebíraly ruské dětské časopisy. Škola udržovala písemný styk se školou v Moskvě a v Pervouralsku. 59 žáků si dopisovalo se sovětskými pionýry. Na pomoc slabé návštěvnosti sovětských filmů uskutečnili žáci školy společnou návštěvu pěti sovětských filmů.

Žáci školy s učiteli zpestřovali oslavy významných výročí kulturním vystoupením, např. předvolební schůze na dole, veřejná schůze KSČ, akce sboru pro občanské záležitosti, pěvecký sbor před volební místností.

I nadále nutno působit na žáky k ochraně společného majetku – stolků a židlí, učebnic, zeleniny na školním pozemku, nářadí a materiálů v dílně. Poučovat žáky o škodlivosti kouření a alkoholu.

Spolupráce s dolem A. Uxa zůstávala, útvar LM šel příkladem.

V průběhu roku pracovalo na škole 15 zájmových kroužků, nejpočetnější z nich, pěvecký s. učitelky Bittenglové, měl 68 členů, kopané 30, turistický 28, klub přátel SSSR 25.

Žáci se zúčastnili 25 soutěží v okrese a v kraji. Nejlépe si vedli v okresním kole:

1. místo a postup do kraje:

Soukup, 4. tř., Sokolovský závod
gymnastika, ml. žákyně, trenér s. Véna Kouřil
Soukup, 4. tř., Dukelský závod
Drahokoupilová, 7. tř., matematická soutěž
mladší a starší žáci v přírodovědě

2. a 3. místo:

pěvecký kroužek,
Hauerová, 8. tř., v olympiádě ruského jazyka
družstvo 8. tř. ve znalostech o SSSR,
lyžařský přebor, Smolková, 5. tř.,
gymnastika, st. žákyně, trenér s. Véna Kouřil
matematická olympiáda, Boubínová a Šílová, 7. tř.

V krajském kole skončili mladší žáci v přírodovědě na 3. místě a starší na 4. místě.

Vítěz krajského kola v Sokolovském závodě branné zdatnosti Pavel Soukup skončil na 8. místě v celorepublikovém závodě.

Z 249 žáků neprospělo 12 žáků a sníženou známku z chování obdrželo pět žáků.

Vyznamenání mělo na vysvědčení 51 žáků.

Devět žáků přijato po zkouškách ke studiu na středních školách a tři žáci přijati do učebního oboru s maturitou.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto