Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tento rok jsme šťastně vstoupili do budování rozvinutého socialismu.

Po usilovné práci konečně definitivně dokončena oprava Lidového domu. Na své si přišli tělocvikáři i milovníci tanečních zábav. Nejhezčí plesy uspořádali jako vždy myslivci, požárníci, horníci a sportovci.

Únorové události jako loni oslavili školáci se svými patrony z dolu A. Uxa. Vzájemně besedovali o minulosti i budoucnosti a o svých radostech a starostech.

V březnu se ženy sešly k oslavě svého svátku MDŽ a pozvaly si estrádní skupinu z Blatnice, která vystoupila s hezkým veselým pořadem. Poté následovala taneční zábava při hudbě skupiny Elektron s. Jindry Karase.

Počátkem dubna rozkvetly třešně, višně a meruňky, ale mrazíky koncem měsíce květy spálily.

11. dubna vyhlásila NF Národní směnu s hlavním úkolem stavby mateřské školy. Pracovalo se i na dláždění chodníků, budoval se vodovod a kanalizace a prováděl se jarní úklid. Počasí přálo, a tak se udělal kus práce.

Tak chladný a deštivý 1. máj jako letos nikdo z Tlučeňáků nepamatoval. Od rána lilo jako z konve. Deštníkový průvod se přesto vydal ze sídliště ke klubovně pionýrů. Po chvilce se mávátka rozpadla, transparenty opršely, vlajky ztěžkly a zplihly. Promáčení občané vyslechli krátký projev a rodiče prchali s dětmi domů.

Večerní prvomájový táborový oheň, který připravil TJ Baník s pionýrskou organizací, se musel, bohužel, kvůli dešti odvolat. Pro dospělé připravená májová veselice se konala v ZK ROH (dříve Lidový dům) s hudební skupinou Elektron.

5. května se školáci a občané sešli u bunkru s. Vasila Loudy ve „Škrábkojc špici“. Žáci přednesli několik úryvků z knihy spisovatelky s. Nezbedové „Květy na bunkru“, v níž soudružka spisovatelka popisovala boj partyzána s. Loudy s nacisty.

Stalo se tradicí uctít památku padlých v 1. a 2. světové válce pietní akcí a položením věnce. Při této příležitosti skládali pionýři a jiskry slavnostní slib.

13. května uspořádala OB (Osvětová beseda) pro žáky školy besedu se s. Krocem k 60. výročí založení KSČ. Soudruh byl velkým znalcem dělnického hnutí a komunistických akcí na Nýřansku, takže jeho poutavé vyprávění, opřené o vlastní skutečné zážitky, děti plně zaujalo.

Patnáctiletá mládež se 25. května sešla na MNV, kde jim příslušník VB a předseda MNV s. Kučera předali slavnostním způsobem občanské průkazy.

Hovory s mládeží už měly také svoji tradici a letos se zaměřily na „Volby dříve a dnes“ s představiteli obce. Na závěr pořádána diskotéka.

OB vyhlásila výtvarnou soutěž zaměřenou k řádným volbám. Obrázky komise vyhodnotila, nejvydařenější nechala vyvěsit ve volebních místnostech a na chodbách a jejich autoři obdrželi odměny.

5. a 6. června proběhly volby. Voličů zapsáno 1745 a odvolilo 1740 osob. Staré a nemocné občany navštívili členové volební komise s přenosnou volební urnou.

Loňské malování na asfalt se osvědčilo, a tak se 4. září zopakovalo před školou. Každému umělci přidělen díl asfaltu a vítězové dostali upomínkové dary. Snad se ty hezké obrazy zachovaly alespoň na fotkách.

Při podzimní směně NF se pokračovalo především na výstavbě mateřské školy.

Oslava VŘSR a Měsíc československo-sovětského přátelství se neobešel bez lampiónového průvodu ze sídliště ke kinu. Žáci školy předvedli svůj program a nejvíce se líbil, jako vždy, pěvecký kroužek učitelky s. Bittenglové. Po přednášce promítnut sovětský film „Výsadek u Oringu“.

OB pořádala pro děti Mikulášský maškarní karneval. Masky se při hudbě Elektron vyřádily a navíc všechny masky dostaly odměny.

OB uspořádala večer pro důchodce. Pozvaní herci z divadla J. K. Tyla z Plzně předvedli zdařilý program ze světových operet.

Závěr Měsíce přátelství zpestřil soubor Máj závodního klubu Tesla Nýřany. Předvedl krásné pásmo písní, vyprávění a tanců Plzeňska v nádherných plzeňských krojích s velkou mašlí.

Obec měla celkem dva hudební soubory. Elektron s. Jindry Karase a Taneční orchestr s. Štěpána Příchovského. Nově vzniklý Taneční orchestr ohodnocen 90 % + koncertní sazbou. Příchovského děda byl známý tlučenský kapelník „tatíček Böhm“. Repertoár se skládal z tanečních a beatových skladeb i lidových písní v aranžmá kapelníka s. Příchovského.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto