Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Počet obyvatel obce se opět snížil. Tlučná měla 2251 trvale hlášených obyvatel.

Letošní rok došlo k podstatným změnám v republice i ve světě. Zlepšily se mezinárodní vztahy a upevnil se mír. V ČSSR začala přestavba národního hospodářství, vyměnili se někteří ministři ve vládě a novým generálním tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen s. Milouš Jakeš*).

Leden přinesl teplo a déšť, od r. 1775 byl letošní sedmý nejteplejší. Časté deště se sněhem střídaly mírné mrazíky. V únoru se nic neměnilo, jen sněhový poprašek se pár dní udržel. Zato v polovině března napadlo 20 cm sněhu a ten se udržel asi týden. Potom následovaly časté deště, takže se rozvodnil Vejprnický potok a zatopil okolní louky. Duben se ohlásil pěknými jarními dny s teplotami kolem 20 °C. Koncem dubna přišly mrazíky až –5 °C. Teplý květen vrcholil letními teplotami. Zato červen propršel se studeným větrem. Červenec se srpnem přinesly několik letních dní, které se střídaly s chladem a deštěm. I září bylo chladné a deštivé, jen na pár dní se ukázalo teplé babí léto. Koncem října přišla zima. Teploty klesly na –10 °C a nepřestalo mrznout ani přes den. Prosinec přinesl sníh, který vydržel až do Vánoc. Ty se ale i se Silvestrem slavily za deště a jarního počasí.

První dva měsíce roku se tančilo v ZK každou sobotu. Plesová sezóna ukončena masopustem. Tradiční lidovou slavnost pořádali fotbalisté. Z klubovny vyšlo 36 masek spolu s kapelou a početným průvodem občanů. Masky zastavovaly u bývalých i současných fotbalistů, tělovýchovných pracovníků i funkcionářů, hudba jim zahrála jejich oblíbenou píseň, za což byli muzikanti i masky pohoštěni. Večer se v sále ZK na „Maškarní merendě“ pochovával Bakus.

Na oslavu MDŽ přijela pobavit ženy estrádní skupina z Prahy s oblíbeným konferenciérem Janem Pixou a známým zpěvákem Standou Procházkou. Na přivítanou předali žáci školy ženám drobné dárky.

Mateřská škola uspořádala pro rodiče a zvláště pro maminky „Dětskou besídku“. Finanční výtěžek věnován na vybavení školy.

První neděli po sv. Vojtěchu (23. dubna) se konala každým rokem pouť ve Vejprnicích, která se slavila i v Tlučné, protože naše obec patřila pod farní úřad při vejprnickém kostele. Na pouti bývaly cirkusy, kolotoče, střelnice, houpačky, lochnesky, stánky se sladkostmi, buřty,  pivo apod. Doma se pekly koláče, vařila slavnostní jídla a odcházející návštěvy dostávaly bohaté výslužky. Vejprnické a Úherecké poutě (na sv. Josefa, 19. března) se proslavily po širokém okolí.

Na plenárním zasedání MNV předal zástupce ONV Plzeň-sever s. Karfiol čestné uznání naší obci za třetí místo v soutěži národních výborů.

Slavnostní „Tělocvičná akademie“ k 80. výročí založení tělovýchovy v obci se konala v předvečer 1. máje. Jako vždy perfektní s velkým obdivem u diváků. Díky, Karle Cepníku.

Prvomájový průvod vyšel z návsi Svobody na fotbalový stadion. Do pochodu vyhrávala hornická dechová kapela B. Junga z Nýřan. Pochodovaly všechny organizace NF a mnozí občané.

Slavnostní předání občanských průkazů patnáctiletým občanům se uskutečnilo 27. května za účasti předsedy MNV s. Josefa Kučery a příslušníka VB.

Také Hovory s mládeží patřily mladým. 30. června besedovali na koupališti s mladým mistrem světa v letecké akrobacii Ing. Petrem Jirmusem, občanem z Chotěova.

K 70. výročí vzniku ČSR zasadili poslanci MNV podél vodovodního řadu 70 stromků, 69 javorů a poslední topol zasazen u pomníku padlých na návsi Svobody. Na pietním aktu po projevu zazpíval školní soubor a sbor nazvaný Píseň, který založil ZK DAU (Závodní klub Důl A. Uxa).

Na slavnostním zasedání MNV se vzpomínalo na 80 let organizované tělovýchovy v Tlučné. Na něm přednesl projev s. Véna Janouš a potom byli vyznamenáni tělovýchovní pracovníci. Nejvyššího a zaslouženého vyznamenání se dostalo s. Karlu Cepníkovi, který převzal Medaili Miroslava Tyrše.

TJ Baník navržen na vyznamenání „Vzorná tělovýchovná jednota“.

NF vyhlásila dvě Národní směny. V dubnu i v září se pracovalo hlavně na stavbě tělocvičny, na budování chodníků, úpravě živých plotů kolem Hlavní ulice, upravoval se park a fotbalové hřiště, opravena a obílena tribuna na hřišti apod.

Otevřena nová opravna bot ve větší a lepší provozovně. Dům dřívější opravny byl určen k demolici spolu s dalšími neopravitelnými budovami.

Děti se dočkaly oblíbeného večerního lampiónového průvodu k zahájení Měsíce přátelství se Sovětským svazem. Vyšel ze sídliště ke kinu, kde po referátu Ing. F. Beneše složily jiskry svůj slib. Po něm promítnut sovětský film. Měsíc přátelství se ukončil na plenárním zasedání MNV, na kterém vystoupil folklorní soubor „Máj“ při ZK Tesla Nýřany.

Koncem roku předán do užívání třetí zrekonstruovaný obecní dům Na Čampuli.

Dobře pracoval Český svaz žen. Pořádal přednášky pro ženy, staral se průběžně o park, na májové oslavy připravoval tribunu a sušil seno pro státní statek.

Dobře si vedl i místní Český zahrádkářský svaz, který měl kolem 50 členů, většinou důchodců. Kontroloval a hodnotil domy v obci v rámci soutěže o nejlepší květinovou výzdobu oken a balkónů. Třikrát ročně vyhlásil 10 nejlepších a odměnil je knihou s věnováním. Pořádali také zájezdy na různé výstavy. V říjnu uspořádali v ZK výstavu ovoce a zeleniny, které po skončení výstavy předali školní kuchyni.

Před osmi lety založený AMK (Auto moto klub) letos s nadšením začal adaptovat starou budovu na dílnu. Práce na dílně pomalu ustávala až úplně skončila. Do konce roku AMK obnovil činnost, zvolil si výbor a dokončil dílnu. Začal pracovat oddíl Bikros BMX, který sdružoval zájemce o jízdu na kolech po malém okruhu s vlnitým terénem, ostrými zatáčkami a skoky. Upravili si ho na hřišti „Za Václavojc“, které tím naprosto zničili. Budovatelé nádherného hřiště se určitě obraceli v hrobech.

____________________________________________________________________________________________________

*) Milouš Jakeš byl zvolen již 17. 12. 1987.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto