#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

V rámci oslav 125. výročí založení prvního Českého dobrovolného hasičského sboru a u příležitosti MDŽ pozvali Věru Filipovou na 17. a 18 března k setkání s představiteli Svazu požární ochrany ČSSR do Přibyslavi.

K tomuto výročí obdrželi Alena Filipová, Jaroslav Lukšík ml. a Jan Klečka za práci ve sboru „Pamětní list“ (za práci s mládeží), Josef Filip, Jan Jäger a Josef Hříbal medaili „Za příkladnou práci“ (za vzornou údržbu protipožární techniky).

Letos nebyl proveden žádný hasební zásah.

V okrskové soutěži mužů se naši opět postavili na stupně vítězů za 3. místo.

Ženy svou soutěž pochopitelně vyhrály.