Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Kvůli špatnému počasí se průvod k zahájení školního roku nekonal. Ten byl zahájen v ZK, který se zaplnil dětmi, učiteli, rodiči a představiteli obce.

Celkový počet žáků ve škole 231, takže v 10 třídách bylo průměrně 23 dětí.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Vlasák, Soukupová, Matějková a Nováčková, vyšší stupeň: s. Holubová, Tenk, Radová, Bittenglová, Šilhánová a Jirková.

Poslední týden prázdnin se sešli učitelé k přípravě nového školního roku. Nejvíce práce se ale muselo věnovat úklidu po velkých stavebních pracích v malé školní budově. To zvládaly učitelky se správními zaměstnankyněmi a maminkami. Tatínkové s učiteli přenášeli nábytek z velké budovy a instalovali tabule.

Začalo se s generální opravou velké školní budovy. Veškerý majetek z velké budovy vystěhován do vykoupeného bývalého rodinnému domku Troubilů.

Po dvou měsících normální školní práce se bleskově šířily zprávy o dění v Praze a televizní vysílání občany „informovalo“. Jenže šeptanda a oficiální zprávy se vzájemně popíraly. Občané i učitelé byli zmateni. Teprve přímý televizní přenos z návštěvy nejvyššího komunistického funkcionáře v Praze s. Štěpána v baště proletariátu v ČKD, kde ho ze závodu dělníci vypískali, ukázal pravý stav dění ve státě.

Až odstoupení s. Jakeše z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ a odchod s. Štěpána z funkce předsedy pražských komunistů a hlavně protikomunistické shromáždění téměř milionu lidí v Praze na Letenské pláni udělalo všem jasno.

Revoluční noviny Plzeňský student se šířily i v naší obci a lidé začali jednat.

K 31. prosinci ukončena činnost ZO KSČ na škole.

18. ledna 1990 vzniklo na škole Občanské fórum (OF) do kterého vstoupilo devět pracovníků školy. Vydalo první počáteční program jejich dobrovolné občanské aktivity:

  1. Souhlas s Koordinační radou OF na ministerstvu školství
  2. Rozvíjení činnosti na základě programu učitelského OF v okrese Plzeň-sever
  3. Vypracování vlastního programu zaměřeného na místní problematiku
  4. Distance pracovníků ZŠ (Základní škola) od politiky starých struktur KSČ a ROH

Nové podmínky života se promítly i do školní práce, neboť naše škola nikdy nestála mimo společenské dění. Podle čerstvých metodických pokynů ministerstva školství redukována výuka dějepisu a občanské nauky.

Učitelé, postižení z politických důvodů, se dočkali rehabilitace. U nás se to týkalo těchto učitelů: 

Jiří Pittr – přeložen na ZDŠ v Heřm. Huti a poté propuštěn ze školství
Zdeněk Mašát – zbaven funkce a přeložen na ZŠ Vejprnice
Jiří Krkoš – přeložen ze ZŠ Vejprnice k nám
Josef Cihlář – přeložen na ZŠ Vejprnice
Jiří Tenk – zbaven funkce zástupce ředitele, na škole ponechán

Revoluční nálada opadala a pokračovalo se ve výuce.

Žáci s učiteli provedli ve školním roce celou řadu exkurzí, zájezdů a výletů. Navštěvovali divadelní a filmová představní, poslechli si výchovné koncerty.

Žáci s učiteli 2., 3. a 4. třídy se zúčastnili plaveckého výcviku.

Děti se zapojily do rozhlasové dopravní hry a zdravotní hry.

V Nýřanech otevřena matematická třída pro 27 žáků i z okolních škol, naše žákyně Markéta Foldová se v přijímacích zkouškách umístila na 1. místě a Kateřina Pfalzerová na 8. místě.

Okresních soutěží se i letos zúčastnili také naši žáci a ti nejlepší se umístili takto:

  Pythagoriáda 2. místo Mašátová
  Matematická olympiáda 3. místo Mašátová, Vodrážka a Cepník
  Biologická olympiáda 1. místo Mašátová
    3. místo Klingerová
  Puškinův památník 1. místo Nováčková, Rádlová a Thomayerová
  Výtvarná soutěž 1. místo Rádlová
  Galerie Mladé módy 3. místo Bufková

 

Jednou z nejúspěšnějších akcí za velké účasti občanů se stal koncert Děti dětem. Výtěžek 2106 Kčs věnován na pomoc dětské onkologii.

Nová etapa tělovýchovy v Tlučné nastala otevřením nové tělocvičny 27. října. Školáci, TJ Baník, fotbalisté a další zájemci budou mít kde cvičit.

Začalo se s nácvikem spartakiádních skladeb pro rok 1990. Během krátkého času se od této akce upustilo, a tak se připravovaly pouze akce místní, okrskové a okresní. Později rozhodnuto o provedení cvičení na malém strahovském stadionu Evžena Rošického.

Na závěr školního roku vystaveni na „Tabuli cti“ nejlepší žáci tříd:

5.  tř. Jitka Mašátová
6. A Magda Němcová, Václav Vodrážka
6. B Petra Bartošová, Štěpánka Hajšmanová
7. Štěpánka Bufková, Petra Hornsteinerová, Vlaďka Soukupová
8. Petra Hofmanová

V závěrečném hodnocení neprospěli čtyři žáci a sníženou známku z chování dostalo devět žáků, z nich jeden odešel s trojkou z chování.

S vyznamenáním prospělo 39 žáků, 12 jich přijali na studium ve středních školách a učebních oborů s maturitou. Škola si stále udržovala výborné výsledky žáků při zkouškách na studium.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto