Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Na konci roku žilo v obci 2150 obyvatel.

Letošní rok se stal velmi důležitý druhými svobodnými volbami do nejvyšších státních orgánů.

Suchý a poměrně teplý leden připomínal spíš nadcházející jaro. Počátkem února napadlo trošku sněhu, jeho pokrývka se občas doplňovala a tála skoro celý měsíc. Březen se ohlásil teplem a sluníčkem, rozkvetly sněženky, bledule, krokusy, ale koncem měsíce začala znovu normální zima. Mrazy a sníh vydržely několik týdnů. Ještě na počátku dubna naměřeny přízemní mrazíky, trval chladný déšť, ale odpoledne už zpravidla sluníčko mělo sílu a hřálo. V květnu konečně nastoupilo léto a vydrželo až do konce srpna. Nejteplejší den se ukázal pátek 21. srpna (36 °C). Za týden se citelně ochladilo a 1. září zůstal teploměr pod 15 °C. V září přišly už noční mrazíky, ale deště ne. V polovině října se ohlásil první pořádný mráz se studeným větrem a padal první sníh. Listopad se ukázal studený, mlhavý a deštivý a prosinec pokračoval stejně. Až před Vánocemi začaly holomrazy a vydržely do nového roku.

Valentové, otec se synem, ukončili pronájem restaurace „Na koupališti“ pro nedostatek hostů.

Novým nájemcem v konkurzu vybrán Ing. Roman Bittengl. Ani nový nájemce ale hosty nenalákal. V létě při koupání přinášel hostinec dobré výnosy, ale na celoroční provoz se koupaliště nacházelo dost daleko od zástavby.

Č. p. 99 – cihelna „Na Kroužkách“ – připadla obci jako odúmrť po posledních vlastnících.

Podobná lokalita severně od předešlé vrácena v restituci panu Stanislavu Rádlovi.

22. února se sešlo v masopustním průvodu 29 masek. Letos se vycházelo z Čampule (od Saloonu) a prošlo se obcí až na stadion v sídlišti. Večer se potom konala v sále Lidového domu „Maškarní merenda“ s taneční kapelou „Aliance“ pana Jiřího Nováčka.

V únoru se sešla na obecním úřadě skupina bývalých sokolů a pokoušeli se o jeho vzkříšení. V rámci republiky již nějaké místní organizace vznikly a u nás se o to také pokusili. Bohužel, marně. Čas se nedal vrátit.

5. května se sešli mnozí občané v 17 hodin u památníku padlých. Také si na vzpomínkové oslavě připomněli osvobození naší obce armádou USA v r. 1945.

8. října došlo k tragické události. Jeden občan si na dvorku opravoval auto a zároveň opatroval dvouletého synka. Ten se motal kolem auta, při couvání nebyl vidět a otec ho přejel.

Koncem října se konala oslava 74. výročí vzniku ČSR. Sešlo se na 200 občanů, projev přednesla starostka Alena Dudová a zazpíval pěvecký sbor vedený paní učitelkou Bittenglovou. Oslav se opět zúčastnil čestný občan Tlučné pan Gregor MacIntyre se svojí manželkou Vlastou, rozenou Procházkovou.

Počátkem června se konaly volby. Jižní část obce volila v hasičárně a severní část ve škole. V předvolebních akcích si počínala nejaktivněji Čs. strana socialistická a ODS. Ve volbách zvítězila ODS.

K 31. prosinci odstoupil ze své funkce v obecním zastupitelstvu ředitel školy pan Jiří Tenk, který se odstěhoval do Čivic. K 31. srpnu ukončil svoji působnost na škole v Tlučné a odešel do důchodu.

Do obecní rady byli podle získaných volebních hlasů povoláni pánové Karel Hajšman a Štěpán Příchovský, do zastupitelstva pak pan Karel Soukup a paní Ludmila Cepníková.

Bývalou školní družinu obec prodala a tu si majitel přestavěl na pekárnu. Pro potřeby školní družiny upraven rodinný domek Votrubů. Celou opravu provedla pracovní četa obecního úřadu a firma Duda. Současné vybavení družiny odpovídalo moderním požadavkům jak stavebně, tak i vnitřním vybavením.

Navrácení majetku podle zákona o zemědělské půdě projednáno s paní Kohoutovou ze statku Úlice. O vrácení požádali všichni majitelé a rozhodli se na půdě hospodařit sami, nebo ji pronajímat.

Končily JZD a Státní statky a jejich půdu přebíral Pozemkový fond. Na tlučenském pozemku pronajímal Pozemkový fond pole takto:

  • jižní část k Líním panu MVDr. Sikytovi z Přeštic
  • východní část k Vejprnicím společnosti Štefánek-Lobkowicz
  • západní část k Nýřanům společnosti Kavos

V Tlučné požádali o vydání zemědělského majetku téměř všichni bývalí majitelé či jejich dědicové. Majetek se jim vydával průběžně. K soukromému hospodaření na vráceném majetku se v obci zatím nikdo nevrátil.

Stavební akce financované obecním úřadem:

Čistírna odpadních vod pro mateřskou školu         600 000 Kčs
Adaptace bytu v hasičárně                                           46 000 Kčs
Družina mládeže č. p. 86                                            351 000 Kčs
Kino č. p. 84 (topení a elektřina)                               244 000 Kčs
Přípojka elektřiny do pískovny a posílení sítě         475 000 Kčs
Kanalizace v ulici Komenského                                 193 000 Kčs
Vodovod Příčná a Mánesova ulice                            222 000 Kčs
Vodovod sídliště                                                             50 000 Kčs
Komunikace u Combosu                                            185 000 Kčs
Komunikace ulice U Vlečky                                        415 000 Kčs
Chodník, část ulice Hlavní                                            64 000 Kčs
Dva monitorovací vrty pod skládkou                          22 000 Kčs
Parcela 1263/6 koupena za                                   3 000 000 Kčs

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.