Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tento rok bylo možné nazvat rokem voleb. V květnu proběhly volby do státních orgánů a v listopadu volby komunální.

Počasí se vyznačovalo častými přívalovými dešti. Máme štěstí, že obcí neprotéká žádná řeka ani širší potok. Po prudkých deštích se české i moravské řeky vylévaly z břehů, zatopily louky, pole i vesnice. V mnohých obcích velká voda pobořila domy, zničila cesty a zahrady. Krajinu u nás poznamenala větrná smršť, která si zařádila i v obci. Hasiči její následky likvidovali tři dny. V parku, naproti kapličce, padla mohutná vrba. Naši hasiči pomáhali také v okolních obcích. Počátkem prázdnin panovala úmorná horka, 6. července padl teplotní rekord v Plzni, naměřeno 36,6 °C. Po pár dnech se příroda umoudřila a teplota klesla do letního normálu.

Po delší pauze byl 7. března uskutečněn masopustní průvod masek. Účast malých i dospělých svědčila o tom, že „Tlučeňáci“ na masopust nezapomněli.

Hasiči a fotbalisté se zasloužili nejen o masopust, ale obnovili i tradiční stavění máje. Postavil se strom bez větví a kůry, s větvemi jen na vrcholu a okrášlenými pestrými hedvábnými stuhami. Přes noc pečlivě hlídky střežily májku, aby ji někdo neporazil, protože to by znamenalo velikou pohanu.

Došlo ke změně katastru obce při dostavbě dálničního přivaděče na hranicích naší obce a Nýřan. Hranicí se stala silnice přivaděče. Tlučné připadla nýřanská část hornické kolonie a Nýřanům tlučenské území za silnicí u Nýřan.

Došlo ještě k jedné dohodě s Nýřany. Tlučenští hasiči vyslyšeli prosbu Nýřanských kolegů o posílení jejich „vymřelého“ zásahového oddílu. 11 našich hasičů posílilo sousedy, zasahovali s nimi a navíc drželi i služby.

OÚ rozhodl využít nové plochy pod Krimichem a v Bažantnici pro bytovou výstavbu.

Plyn zaveden do malé školní budovy a do domu s pečovatelskou službou.

Položena splašková kanalizace v Líňské ulici a upraveny chodníky.

V květnových celostátních volbách zvítězila ČSSD.

Listopadové místní (komunální) volby proběhly obvyklým způsobem. Jižní část volila v hasičárně a severní část ve škole. Výsledky voleb zcela jasně vyzněly pro změny ve vedení obce. 30. listopadu se konala ustavující schůze nového obecního zastupitelstva a to zvolilo nové vedení:

starosta:                       Stanislav Volf
místostarosta:             Josef Kučera
členové obecní rady:  Václav Vlasák, Ing. František Bittengl, Ing. Pavel Rádl.

Zároveň projednána a schválena zpráva starosty obce o záměrech nového vedení ve volebním období do r. 2002.

V tomto roce se v obci narodilo 13 dětí, zemřelo 26 občanů, přistěhovalo se 33 osob a 34 se jich odstěhovalo.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto