Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Jaro ani léto se nikterak nelišily od očekávání. Zato podzim přišel příliš brzy. Studené a deštivé září nedovolilo dozrávání ovoce. V polovině září napadlo v Krkonoších 10 cm sněhu a tento skoro letní sníh pamatovali jen ti nejstarší horalové. Počátek října měl poměrně vysoké teploty až 26 °C, což někteří ještě využili ke koupání. 11. prosinec přinesl večerní tichou nadílku sněhu i k nám. Chumelenice přinesla jedněm radost a jiným starost.

Sčítání lidu proběhlo na přelomu února a března a pro Tlučnou dopadlo takto:

Počet osob v obci 2326, z toho 1159 mužů a 1167 žen.

Národnosti:

česká               2270
slovenská        16
maďarská        11
německá          9
ukrajinská        4
moravská         1
ruská                 1
romská             1
nezjištěno        13

16. března uspořádali zahrádkáři výroční schůzi s přednáškou pana Lubomíra Lavičky „Pěstování jabloní“. Předsedou zvolen pan Antonín Cubera. Zahrádkáři se rozrostli o další členy z nových zahrádek z višnice nad koupalištěm.

11. května oslavovaly ženy v domě s pečovatelskou službou Den matek. Zazpívat jim přišel hasičský dětský pěvecký sbor vedený panem Václavem Volfem.

Organizace zdravotně postižených zajistila na poslední květnový týden pro svých 16 členů rekondiční pobyt v Mariánských Lázních s cenou na osobu 2000 Kč na sedm dní s plnou penzí. Pobyt v hotelu Jitřenka byl organizován pro kardiaky a diabetiky. Předsednictví místní organizace postižených se ujala paní Jana Dezortová (vystřídala pana Píchu). Vedla si také velmi dobře, připravila pro členy na každý měsíc nějakou akci: divadlo, krytý bazén, dechovku apod.

2. června se uskutečnil „Den dětí“ na fotbalovém stadionu. Takovéto akce koordinoval „Spolek pro občanské záležitosti“ (sdružoval všechny spolky v obci) při obecním úřadu. Bohužel počasí dětem ani pořadatelům nepřálo, takže se jich sešlo mnohem méně než jindy.

Ve středu 13. června přivítali na OÚ nejmenší občánky. Obec každému darovala vkladní knížku s 200 Kč. K rodičům promluvil pan místostarosta Josef Kučera. Všem zazpívali zpěváčci ze souboru pana Václava Volfa.

Tlučná stále rozkvétala a rostla. Stavěly se nové bytové domy obecní, rodinné i řadové.

Peněz se dostalo i na hřbitov. 70 let staré a stále zajímavé oplocení hřbitova již příliš zchátralo, a tak se nahradilo novým. Rekonstrukce se dočkala i hospodářská budova s kaplí (za 2. světové války zvon odvezli Němci na výrobu zbraní). Cena prací a materiálu: 250 000 Kč. Pro větší bezpečnost občanů při cestě na hřbitov se vystavěl přístupový chodník od posledního domu.

Naplno se rozběhla výstavba nových obecních domů na Čampuli. Firma Interstav Všeruby pana Hartmana tam postavila 66 bytů. Celkový náklad rozpočten na 69 milionů Kč, který si OÚ musel půjčit od banky. V listopadu proběhla slavnostní kolaudace prvních 22 bytů a 7. prosince předány klíče novým nájemníkům. Ustavenému bytovému družstvu předsedal pan Karel Hartl s místopředsedou Ing. Hrabákem.

Další rozsáhlou akcí se stala výstavba rodinných domků v lokalitě Bažantnice. Myslivci přestali pozemky užívat, takže je obec nechala rozparcelovat na 40 stavebních míst. Zajistila vybudování inženýrské sítě a přístupové komunikace. Podíl obce na této akci přišel na 2,8 milionu Kč.

Současně probíhalo intenzivní jednání na získání státní dotace na výstavbu nové základní školy i s novým hřištěm. Rozpočet předpokládal částku 165 milionů Kč.

Obrovský zájem celé veřejnosti vzbudila rekonstrukce kaple u Křižovatky. Římskokatolická církev na výzvu obce ke spolupráci nereagovala, ačkoli dříve tento objekt obhospodařovala. Na návrh radního Vlasáka přijala spoluúčast na rekonstrukci Evangelická církev Luteránská (sbor sv. Pavla) se sídlem ve Škvrňanech. Za symbolickou cenu 1 Kč na 20 let pronajala obec kapli Luteránům, kteří přispěli na rekonstrukci a zcela vybavili kapli vnitřním vybavením i s novým zvonem nesoucím jméno „Svatý Petr“. Ten vyzvání každý den ve 12 a 18 hodin. Spolupráce obce s Luteránskou církví korunována v neděli 2. prosince, kdy byla kaple znovu vysvěcena. Stovky lidí přihlíželi a jen málo z nich se do kaple vešlo. Většinu částky pro rekonstrukci, půl milionu korun, uhradili Luteráni. Tak se Tlučná dočkala vánoční „Půlnoční bohoslužby“.

Letos se dožil 80 let pan Bohuslav Würfl, synovec prvního obecního kronikáře Tlučné. Platinovou svatbu oslavili 4. května manželé Růžena a Josef Záhoříkovi z č. p. 183.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto