Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Junák

Před 65 lety založili Adolf Hodan a František Chudárek první skautský oddíl v Tlučné s 28 skauty.

Po několika letech práce současného Junáka vzrostl počet skautů a skautek na 67 a z toho dětí 51.

Vedoucí střediska br. Michal Basl řídil zajímanou činnost junáckého střediska spolu se třemi vedoucími oddílů – Miroslavou Mottlovou, Michalem Bláhou a Jaroslavou Baslovou.

  1. oddíl „Bílý bůvol“ měl tři družiny: Berušky, Pampelišky a Sněženky. Do tohoto oddílu chodily nejmladší světlušky i starší skautky.
  2. oddíl „Bílá růže“ se skládal také ze tří družin: Bobři, Puštíci a Varani. Sem chodili nejmladší vlčata a starší junáci.
  3. oddíl „Bílý vlk“ se honosil názvem, který patřil prvnímu skautskému oddílu v Tlučné. V něm se scházeli starší chlapci a děvčata (Roveři a Rangeři).

Počátkem léta junáci pořádali, jako každým rokem, dvě velice záslužné charitativní akce. Květnový den pořádaný Ligou proti rakovině, kdy každý přispívající dostal žlutou kytičku. Vybráno a odesláno celkem 10 582,80 Kč. Druhou charitu pořádal přímo Junák a byla zaměřena na transplantaci kostní dřeně. Vybráno a odesláno 2273,40 Kč.

První listopadovou neděli se nebe nad obcí zaplnilo asi 20 draky. Kupovaným se nechtělo moc létat, zato domácí výrobky se nahoře vesele třepotaly.

Letní junácký tábor proběhl ve dvou bězích v Rozněvicích u Pernarce. Přes týden tam připravovali tábor a tábořili rádcové (12–16 let), po nich tábor převzali mladší skauti na dva týdny.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto