Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Zima se předvedla, mrzlo a sníh vydržel až do poloviny února. Děti si ji náležitě užily, protože pololetní prázdniny se prodloužily o chřipkové. Pozdní březnové mrazy spálily ozimé obilí, takže se muselo zaorat a zasít nové. Loni spadlo tolik vody, že jí pro letošek moc nezbylo. Trápilo nás sucho, jaké nikdo nepamatoval. Teploty se pohybovaly extrémně vysoko, v našem kraji naměřili meteorologové rekordních 38,5 °C. Z teplého léta měly největší radost děti a vinaři, kteří sklidili nejlepší úrodu za posledních několik desítek let.

Pro Tlučnou nastal důležitý slavnostní akt. Do Poslanecké sněmovny v Praze dostali pozvání na 8. října starosta pan Stanislav Volf a pan místostarosta Josef Kučera. Předseda parlamentu pan PhDr. Zaorálek jim předal dekret o udělení znaku a praporu obce Tlučná.

Modrá barva štítu má připomínat benediktinský klášter v Kladrubech, kterému obec zpočátku patřila. Modrá barva zdobila klášterní městečko Kladruby. Dvojice zlatých postavených zkřížených ječmenových klasů vyjadřuje název obce, který vznikl ze slova „tluč“, které vyjadřovalo tlučení zrní na šrot a mouku. Zlatý krokodýl měl vyzdvihnout novodobou pověst o výlovu „krokodýla“, který se stal uznávaným symbolem obce v širokém okolí. Zlatá zkřížená hornická kladiva měla připomínat těžbu černého uhlí ve 20. století. Obecní vlajka přesně odvozena od obecního znaku.

Po dlouhých a složitých jednáních s Povodím Vltavy začal závod Berounka s čistěním koryta Vejprnického potoka od Plzně až do Nýřan. Náklady platil stát z protipovodňových peněz.

Prořezávání starých stromů a keřů začalo v centrálním parku a v okolí novostaveb na Čampuli. OÚ vyhradil na tyto práce 500 000 Kč.

Zrekonstruované koupaliště bylo vybavené moderní technologií čistění vody odpovídalo sportovním i rekreačním aktivitám. Upraveno i okolí bazénů, chodníku, zeleně a vybavení dětského hřiště.

Po loňských zkušenostech s velkou vodou se opravila kanalizace od školy k sídlišti. Provedlo se odvodnění chodníků a komunikací, upravila se stání pro auta, přizpůsobily se obrubníky chodníků a zrekonstruovalo se osvětlení. Za 3,9 milionu Kč.

Zahrádkáři ani letos nezapomněli na soutěž „Rozkvetlá ulice“. Nejhezčí okna či předzahrádky byly odměněny, ale nejlepší odměnou se jim staly obdivné pohledy kolemjdoucích.

Den matek v pečovatelském domě přišly oslavit s babičkami děti z mateřské školy. Zazpívaly, zarecitovaly a předaly dárečky, které samy zhotovily. Vlastnoručně vyrobené dárky přinesli i žáci školy, kteří přišli babičkám také zazpívat.

21. května se konalo „Vítání občánků“. Do slavnostně vyzdobené zasedací síně OÚ přišli mladí rodičové se svými ratolestmi. Přítomným zazpíval dětský sbor pana Volfa. Po krátkém projevu místostarosty pana Josefa Kučery, následovaly podpisy rodičů do pamětní knihy, předání upomínkových vkladních knížek novým občánkům a podání kytiček jejich maminkám.

Červnový dětský den se letos vydařil. Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) při OÚ nic neponechala náhodě. Vše klapalo a nejvíce se dětem líbilo motorové rogalo pana Bucka, který dětem shora shazoval sladkosti.

V červnu proběhlo v ČR referendum o připojení republiky k Evropské unii. Volební účast u nás nedosáhla ani 60 %, pro připojení hlasovalo 881 osob a proti 272 osob.

29. června se konala první oficiální tlučenská pouť na sv. Petra. V prostorách krásné kaple proběhla mše svatá. Kolem kaple stály stánky a pouťové atrakce. Dechová kapela u hasičské zbrojnice zahájila koncert ve 14 hodin a končila v pozdních večerních hodinách. Dlouho se mluvilo o soutěži „Nejlepší pouťový koláč“. 30 sladkých koláčů hodnotila komise těchto žen: Dezortová, Filipová a Václavová s předsedou panem Lavičkou. Nad vším dohlížel nejvyšší gurmán, „tajný rada“, Ing. Vítek.

V neděli 14. září se osobní auto střetlo s vlakem na přejezdu, když řidič přehlédl světelné znamení. Tragicky zahynuli Svatava Kutová (23 let) a Petr Patočka (21 let).

V pondělí 15. září navštívil obec ministr financí Bohuslav Sobotka. Hovořil pochopitelně o penězích a možnostech vlády. Poukázal na nezbytnost reformy sociálního systému, zneužívání sociálních dávek a práce na černo. Panu ministrovi předány dokumenty o nutnosti výstavby nové školy.

Po dokončení výstavby bytovek na Čampuli začala zde další výstavba. 32 bytových jednotek bude financováno formou „vlastnického bydlení“ bez státních dotací.

Došlo k rozšíření obslužnosti autobusové dopravy až na Čampuli s výstavbou dvou čekáren a „točny“.

Ve sportovní restauraci „Čoud“ na stadionu založen „Mariášový klub“, zvolen prezident klubu pan Pavel Lavička, zároveň největší sponzor. Při té příležitosti se také konal 1. ročník „Tlučenského mariášového turnaje“, který vzorně zorganizoval pan Ing. Václav Vítek. Rozhodčím se stal pan Břetislav Hnilička, který nemusel zasahovat, protože se hrálo „fair play“. Prvním vítězem se stal pan Jan Cimický.

V prosinci k 888 letům od vzniku obce Tlučná pořízeno poštovní razítko, kterým se razítkovaly všechny poštovní zásilky. Příležitostné razítko se objevilo i na vánočních pohlednicích.

Svaz postižených civilizačními chorobami měl 119 členů, z toho 30 tělesně postižených. Pro zlepšení jejich zdravotního stavu se uskutečnily rekondiční pobyty pro 50 členů. Pobyty v Mariánských Lázních dotoval OÚ, v Konstantinových Lázních platil okresní výbor svazu a pobyt v Srní na Šumavě uhradil okresní výbor tělesně postižených. Svaz řídily a vedly především obětavé pracovnice paní Jana Dezortová, Věra Tomášková a Jaroslava Krocová. Dobře pracovaly také paní Smolková a Zámostná a dalších devět členek výboru.

Chování některých mladých občanů znepříjemňovalo život v obci. Ničení majetku občanů, obce či organizací se mladíkům stalo veselou zábavou. Zanechávali za sebou rozbité vývěsní skříňky, počmárané a zohýbané dopravní značky, znečištěná veřejná prostranství a vrcholem jejich vandalismu se stala krádež skluzavky z dětského koutku v parku. Bylo by spravedlivé oznámit obyvatelům jména rodičů těchto vandalů a požadovat od nich finanční úhradu. Ročně platil za tyto škody OÚ desítky tisíc korun, které by se daly využít lépe.

Zajímavý se ukázal počet nezaměstnaných v Tlučné. 35 osob bez práce činilo 2,98 % z počtu obyvatel. V okolí Plzně měl nezaměstnaných nejmenší počet Kaceřov (1,49 %), naopak největší počet měly Všeruby (23,45 %). Okolní obce: Zbůch (5,47 %), Nýřany (4,82 %), Vejprnice (4,10 %), Líně (4,05 %).

Nový zákon o myslivosti přinesl změny i v Tlučné. Zrušení nájemních smluv znamenalo vymezení nových hranic honiteb. Největší změnou honitby postižena tradiční honitba Ing. Jaroslava Lobkowicze, kterou prochází dálniční přivaděč.

Po 60 letech společného života oslavili diamantovou svatbu manželé Jiřina a Karel Kastnerovi.

Manželé Božena a Jaroslav Škubalovi oslavili po 50 letech zlatou svatbu. Tu oslavili i manželé Věra a Josef Vršeckých a manželé Anežka a Miloslav Šteffelovi.

Významné jubileum 90 let oslavila paní Anna Hajšmanová, nar. 26. 7. 1913.

Krásných 85 let se dožil bývalý ředitel základní školy v Tlučné a v Nýřanech pan Vladimír Jindra.

Dlouholetý fotbalový činovník, fanoušek, zdravotník a masér pan Karel Kašpar oslavil 70. narozeniny. Blahopřání od všech fotbalistů a fanoušků si poctivě zasloužil. Namasírovat po zápase tolik osob muselo stát maséra hodně sil.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto