#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Středisko „Krokodýl“ tvořily tři oddíly a scházelo se pravidelně celkem 59 dětí a 20 dospělých. Klubovna přetrvávala v suterénu MŠ a pořádali různé akce.

Letos uplynulo již 35 let od násilně ukončené činnosti. Tehdy, v r. 1970, měli naši junáci 137 členů.

Setkání tlučenských skautů v hasičské zbrojnici se zúčastnilo jen 32 členů.

OÚ pravidelně ročně dotoval Junáka 20 000 Kč.

Letní junácký tábor se konal pravidelně a i letos padla volba na Rozněvice u Pernarce. První týden tam tábořili rádci a další dva týdny mladí junáci a skautky.