#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ve škole pouhých 187 dětí, tedy na třídu připadá necelých 21 dětí. Pan ředitel školy stále kroniku nevedl.

Převzato z kroniky obecní: 30. ledna přišli rodiče s budoucími prvňáčky ke školnímu zápisu a 1. září zasedlo do školních lavic 23 nových žáků.

Na zasloužený odpočinek odešla z MŠ paní Marta Bittnerová, kterou nahradila paní Renata Vašáková.

Pro letošní rok zapsáno do dvou tříd MŠ 54 dětí.

Nejstarší děti „mateřinky“ s úspěchem absolvovaly pěkný předplavecký výcvik v plzeňském bazénu na Slovanech.

Mezi nové aktivity patřilo saunování v sauně Slunečnice jednou za dva týdny.