Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V Tlučné evidováno 59 ulic a 753 adres. K trvalému pobytu se hlásilo 2743 osob a katastr obce měřil 714 ha.

Zima se předvedla pohádkově. Sníh vydržel od nového roku do poloviny března. Nebezpečnými se staly prudké změny počasí. Mlhy a mrholení při mrazu tvořily ledovku na silnici i na chodnících. S příchodem astronomického jara, 21. března, přišlo opravdové jaro a skončila nejdelší zima s nejvíce napadaným sněhem za posledních 60 let. Teplý duben s deštěm způsobily rychlé tání sněhu a toky potoků i řek se naplnily až k okraji koryt. Květen přinesl příjemné teplo, červenec si zapsal 20 tropických dnů (nad 30 °C) s minimálními srážkami. Dětem se prázdninový měsíc líbil. Srpen proběhl ve znamení vydatných srážek a citelného ochlazení. Teplo se vrátilo v září s velmi příjemným babím létem, teplotami nad 20 °C, to trvalo i počátkem října. Srážky s deštěm přišly až ve druhé polovině měsíce a první sníh napadl 3. listopadu. První a poslední letošní sníh. V prosinci ani moc nemrzlo ani nepršelo.

V průběhu roku dokončena velká investiční akce, kanalizační stoka H II v jižní části obce. Cena: šest milionů Kč.

Další akcí se stala oprava povrchů ulic Máchova, Žižkova a Palackého. Úpravy se dočkalo prostranství u restaurace Na schůdkách. Vybudováno parkoviště, zeleň, chodníky a veřejné osvětlení. Cena: 2,2 milionu Kč.

Za spolupráce OÚ, ZŠ a MŠ zřízena další třída MŠ. Provedena i kompletní rekonstrukce dle norem EU. Obě budovy pohádkovými motivy vyzdobil pan Václav Palát. MŠ se právem nominovala na stavbu roku v Plzeňském kraji. Za umístění v první dvacítce obec získala čestné uznání. Úpravy přišly obec na 700 000 Kč.

V domě s pečovatelskou službou vyměněna všechna zábradlí a z nebytových prostor vznikly tři nové bytovky. Cena: 500 000 Kč.

Na hřbitově proběhla revize hrobů. Rozpadlé a chátrající hroby, ke kterým se nikdo nehlásil, se likvidovaly. Vznikly desítky nových míst.

Z důvodu násilného ničení obecního i soukromého majetku, instalovala obec na kritických místech kamerový systém, který brzy přinesl první úspěchy.

V červnu se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obci odevzdáno 1310 hlasů, 62 % voličů přišlo k volbám.

Konečné výsledky hlasování v obci:

ČSSD 459 hlasů (35,03 %)
ODS 456 hlasů (34,80 %)
KSČM 180 hlasů (13,74 %)
Strana zelených 80 hlasů (6,10 %)
KDU-ČSL 53 hlasů (4,04 %)

V říjnu se konaly volby komunální (místní) do obecního zastupitelstva:

Stanislav Volf  (51 let) 574 hlasů
Ing. Václav Vítek (52 let) 471 hlasů
Mgr. Jiří Plaček (58 let) 465 hlasů
Ing. Pavel Rádl (50 let) 460 hlasů
Vladimír Kouřil (58 let) 454 hlasů
Martin Liška (29 let) 452 hlasů
Jaroslav Netrval (55 let) 449 hlasů
Lubomír Filip (66 let) 427 hlasů
JUDr. Antonín Pospíšil (46 let) 425 hlasů
Bc. Pavel Špirk (51 let) 425 hlasů
Mgr. Petr Holub (38 let) 424 hlasů
Josef Filip (52 let) 420 hlasů
Karel Hajšman (68 let) 420 hlasů
Dagmar Šilhánová (47 let) 416 hlasů
Radka Radlingerová (29 let) 401 hlasů

Volby rozhodly o 15 zastupitelích a ti zvolili vedení obce:

Starosta: Stanislav Volf
1. místostarosta: Ing. Václav Vítek
2. místostarosta: Bc. Pavel Špirk

Vítání občánků připravila komise pro občanské záležitosti v dubnu a v říjnu. Nejfrekventovanějším jménem nových občánků se stalo jméno Martin.

Červnový dětský den proběhl na stadionu V Rybníčkách. Mnohé atrakce a soutěže se sladkými odměnami se při pěkném počasí líbily dětem i dospělým.

6. července se konalo za přítomnosti autora akademického sochaře Břetislava Holakovského slavnostní znovuodhalení pomníku Jana Husa v zatáčce na Líňské silnici nad železniční zastávkou. Prvé odhalení se uskutečnilo již v r. 1919, jenže nacististé za 2. světové války potřebovali barevné kovy na výrobu zbraní, takže odvezly zvon z kapličky, z márnice na hřbitově i bustu Husovu. Letošního aktu se zúčastnily organizace i početné obyvatelstvo. O Janu Husovi promluvil vikář z kaple Ing. Petr Krákora.

Mikulášská nadílka pro malé děti proběhla v restauraci „Čoud“ na fotbalovém hřišti. Sálek praskal ve švech, ale spokojeně se tvářili všichni přítomní. Však také Mikuláš s čertem a andělem rozdali spoustu dárků.

Senioři uskutečnili řadu výletů, pochodů i rekondičních pobytů. Třicítka seniorů tělesně postižených se zúčastnila rekondičního pobytu v Mariánských Lázních. Dalších 45 postižených seniorů se posilovalo v Janských Lázních v Krkonoších. Pořádali zájezdy do divadla, na koncerty, na plavání a setkávali se 1x měsíčně na společenských večerech. Atraktivními se stávaly pochody do Vejprnic a na Sulkov. Díky patří paní Dezortové, Tomáškové, Faitové, Hnátové, Jílkové a dalším členům výboru.

Křesťanský sbor v Tlučné připravil pro děti 16. září „Prázdninový den“ s hrou i poučením s akcemi v kapli sv. Petra i naproti v parku. Děti vedl vikář sboru pan Ing. Krákora.

V sobotu 16. prosince se rozléhal v kapli zpěv a 24. prosince o půlnoci se konala štědrovečerní bohoslužba a kaplička nepobrala ani všechny zájemce.

Letos oslavil sedmdesátku pan Jaroslav Soukup, dlouholetý člen TJ Tlučná, hráč a funkcionář stolního tenisu v sedmdeátých letech minulého století.

Dne 27. července podlehl v nedožitých 58 letech zákeřné nemoci pan Jan Tauš, předseda fotbalového oddílu. Vzorně pracoval v obecním zastupitelstvu a jeho firma sponzorovala fotbalový oddíl. Čest jeho památce.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto