Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

K trvalému pobytu přihlášeno 2743 obyvatel.

První půlrok naměřeny nadprůměrné teploty. Relativně nejvyšší teploty, dle měsíčních  průměrů, měl leden. Únor ani březen nepřinesly trvalejší sníh či led. Duben se vyznačoval krásnými slunnými dny. Červen se vyznamenal bouřkami. 25. června v podvečerních hodinách zasáhla naši obec ničivá bouřka s lijákem a silným nárazovým vichrem o rychlosti skoro 90 m/s. Výsledek zřejmý na první pohled. Vyvrácené a polámané stromy, poničené střechy, poškozený osobní automobil a nepořádek rozmetanými větvemi, listím a odpadky. Začátek prázdnin se vyvedl. Horko, slunečno, pro děti a dovolenkáře nádhera. Zato druhý prázdninový měsíc propršel. Plavky vystřídaly pláštěnky. Celé září proběhlo ve znamení teplotních skoků. Listopadový sv. Martin přijel na bílém koni – tedy zasypal obec sněhovou přikrývkou. Několik centimetrů sněhu nevydrželo dlouho a Vánoce i Nový rok se slavily na blátě.

Zajímavosti: Slunce svítilo v březnu 24 hodin, v dubnu 284 hodin (což byla rarita), v květnu 233 hodin, v červnu 225 hodin.

Obecní zastupitelé se sešli na veřejném zasedání v zasedačce na OÚ celkem 4x.

8. března upraven a schválen roční rozpočet 24 535 573 Kč, navýšený o tři miliony Kč (dotace na opravu místních komunikací). Schválena výstavba 30 bytů ve třech bytovkách pod mateřskou školou.

7. června schválena dotace 25 000 Kč na činnost Junáckého střediska „Krokodýl“. Schváleny změny ve složení finančního a kontrolního výboru a v obsazení přestupkové komise.

20. září přijata dotace 200 000 Kč na pořízení varovného systému v obci. Celkové náklady činily 582 000 Kč. Schválena veřejnoprávní smlouva o výkonu obecní policie mezi Nýřany a Tlučnou.

6. prosince schválen rozpočet na rok 2008, dotace na provoz sportovního areálu ve výši 100 000 Kč a na úpravy dětských hřišť náklady 700 000 Kč.

Největší akcí se stala oprava komunikací ulic V Rybníčkách a Tyršova s náklady přes pět milionů Kč s přispěním státní dotace tří milionů.

V ulici Čsl. Armády zhotoven chodník po celé délce v hodnotě 400 000 Kč. Započala úprava prostranství mezi školou a restaurací Na Schůdkách, kde se budoval park a příjezdová komunikace k MŠ.

Na hřbitově dokončena rozsáhlá likvidace rozpadlých a zchátralých  hrobů.

Osvědčil se kamerový systém, pomohl k odhalování vandalismu v obci.

5. září kolem 14.30 hod. ve vlakové zastávce vykolejil osobní vlak od Domažlic. Hrozivě vypadající železniční nehoda se obešla bez zranění. Pravděpodobně došlo k technické závadě na jednom z vagónů. Odstraňování následků nehody trvalo do ranních hodin.

Výborně pracovala komise pro občanské záležitosti. Kulturních akcí uspořádáno letos poměrně dost. Proběhlo vítání občánků, dětská maškarní zábava, den dětí či mikulášská zábava. Pomohla při gymnastickém Memoriálu Václava Kouřila, při Lesním krosu apod. Veškerou administraci zajišťoval pan Jan Mitrenka. Velmi dobře spolupracovala komise s MŠ a ZŠ a s Mírou Faitem při administrativě u Lesního krosu.   V letošním roce se provedlo na kynologickém cvičišti několik oprav a rekonstrukcí. Hlavním úkolem se stalo vybetonování podlah a propojení stávajících místností s klubovnou.

Cvičitel Hynek Procházka a jeho pes Felix-Fax si přivezli 1. místo z republikové výstavy rotvajlerů.

V únoru proběhl v restauraci Na Hřišti, zvané „Čoud“, 5. ročník „Tlučenského mariášového turnaje“. Své dovednosti si poměřilo 18 borců. Zvítězil Jaroslav Bernhard před Pavlem Komancem a Josefem Klímou.

Organizace zdravotně postižených měla 137 členů v čele s Janou Dezortovou. Pro zlepšení kondice invalidů se uskutečnily rekondiční pobyty v lázních. Výbor navštěvoval své členy při příležitosti jejich významných výročí. Na MDŽ členkám přišly poblahopřát na jejich shromáždění do hasičské zbrojnice děti z MŠ. Kromě paní Dezortové si poděkování zaslouží paní Tomášková, Krocová, Rybářová, Rappová, Kacerovská a další členové výboru. 

Vedení knihovny zůstává nadále pod pečlivým dohledem paní Vlasty Pospíšilové. Zájemci o internet opět mohli využívat počítač, letos jich přišlo 704. Vypůjčilo se 25 264 knih. V červnu knihovnice spolu s paní učitelkou Zdeňkou Kesegovou připravily pro žáky 1. třídy čtenářskou besedu. Každé dítě dostalo jednu knížku a zdarma permanentku do knihovny na jeden rok.

V kapli se nejčastěji sloužilo o Velikonocích a o Vánocích. 6. dubna večer se konala Velkopáteční bohoslužba a 8. dubna Velikonoční bohoslužba. Ještě v dubnu si děti připomněly Velikonoce hezkou hrou a představením. V září vznikl biblický kroužek pro děti, kde se seznamovaly s prastarými biblickými příběhy a vyprávěly si o nich. Kroužek vedl pan Petr Krákora. Na Štědrý den ve 14 hod. přinesli junáci do kaple Betlémské světlo, donesené sem z Betléma štafetovým způsobem. Zájemci o přinesení světýlka přímo z Betléma si mohli přijít a junáci jim k tomu zpívali vánoční koledy.

Paní Helena Silovská se dožila 90 let, pan Zdeněk Šíp oslavil 70. narozeniny, právě tak jako bývalý výborný hráč fotbalu pan Jiří Krbeček.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto