Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Slovo autora

 

 

Shromáždil, vybral a sestavil z mnoha kronik a archivů

 

Jiří Pittr

 

 

Zachoval jsem slova, výrazy, styl a sloh vyprávění v té podobě, jak jsem je nalezl ve starých záznamech.

 

Děkuji za spolupráci obecnímu úřadu, panu starostovi Stanislavu Volfovi a zvláště panu ing. Václavu Vítkovi.

 

Děkuji svým přátelům za korekci v začátcích psaní: Haně Bittenglové, ing. Václavu Vítkovi, Vladimíru Kouřilovi, Lubovi Filipovi, Václavu Volfovi a Bohumilu Zemkovi.

 

Děkuji svým přátelům za korekci závěrečné podoby kroniky: ing. Václavu Vítkovi, Haně Bittenglové, Jaroslavě Smolkové, Bohuslavu Smolkovi, Miroslavu Vašákovi, Miroslavu Faitovi, Daně Šílové, Jaroslavě Jankové, Miroslavě Troubilové, Janu Mitrenkovi, Věře Tomáškové a Jaroslavě Krocové.

 

Děkuji bratrovi Josefu Pittrovi za více než tisíc fotografií. Mnohé další fotografie a ilustrace pocházejí z archivních materiálů obce, děkuji jejím občanům za přispění obrazovými materiály z vlastních archivů. U mnohých fotografií, kreseb a dokumentů bohužel už nebylo možné dohledat autora, i jim však patří dík. Fotografie pocházející z Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem jsou v textu označeny křížkem ().

 

Děkuji své ženě Janě za nesmírnou toleranci a morální podporu.

 

 

Obrázek

První stránka školní kroniky, založena r. 1890

 

Obrázek

 

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto