#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Volené orgány obce

Výbory obecního zastupitelstva
 

Finanční výbor

Předseda: Ing. Pavel Rádl
Členové: JUDr. Petr Víška, LL.M.
  Mgr. Petr Holub
   

Kontrolní výbor

Předseda: Jan Čermák
Členové: Radka Radlingerová, DiS.
  Ing. Karel Krippner
   

Komise rady obce

Komise pro občanské záležitosti
Předseda:

Stanislav Volf

Členové: Mgr. Petr Holub
  Jaroslav Netrval
   
Komise kulturně společenská a sportovní 
Předsedkyně: Ing. Michala Mathauserová
Členové: Dagmar Hauerová
  Miloslava Hofmanová
  Miroslava Šilhánová
  Marcela Špachmannová
  Antonín Cubera
  Tomáš Kouřil
  Ing. Pavel Rádl
  Marian Krátký
  Mgr. Michal Fronk
   
Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace
Předseda: Mgr. Václav Vrbík, MBA
Členové: Mgr. Jana Lonská
  Bc. Daniela Kozlíková
  Romana Lišková
  Lucie Svatošová
  Vlastimil Šilhán
   
Stavební komise
Předseda: Bc. Pavel Liška
Členové: Stanislav Volf
  Jan Bednář
  Martin Liška
  Ing. Zdeněk Mráček
   
Komise pro projednávání přestupků 

(komise jmenována starostou obce)

Předseda: JUDr. Antonín Pospíšil
Členové: JUDr. Lucie Menclová
  Mgr. Tomáš Herajt
  Mgr. Jindřich Zadák
  Mgr. Robert Paum