#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Vyřešení dopravní obslužnosti stavby – napojení / sjezd na komunikaci

Pokud již existuje napojení / sjezd a zůstává beze změny (nejasnosti posoudí obec) tak není třeba řešit.

Pokud má dojít ke změně, zrušení stávajícího nebo zřízení nového napojení / sjezdu, je potřeba postupovat podle stávajícího klíče:

  1. Ulice HlavníLínská jsou krajské komunikace a budete je řešit s MěÚ Nýřany, odbor dopravy
  2. Ostatní komunikace v obci se dělí na místní a účelové

(www-odkaz na pasport komunikací obce)

  1. Komunikace místní (MK) se řeší s PČR DI Plzeň-venkov a poté s obcí jakožto vlastníkem

(www-žádost o rozhodnuti SÚ Tlučná)

  1. Komunikace účelové (UK) budete řešit s MěÚ Nýřany, odbor dopravy a poté s obcí jakožto vlastníkem

(www-žádost o stanovisko obce Tlučná)

  1. Součástí vyřešení dopravní obslužnosti konkrétní plánované stavby v okrajových lokalitách obce může být i podmínka obce na dořešení celé lokality např. studie dopravní obslužnosti odsouhlasená PČR-DI Plzeň-venkov a pod.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Katastr nemovitostí CUZK

iKatastr