Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Víceúčelové hřiště

Hřiště - foto z dronu

 

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Línská ul., Tlučná

Vážení návštěvníci,
víceúčelové hřiště bylo vybudováno z prostředků obce a z dotace Plzeňského kraje.

Víceúčelové hřiště je určené pro děti od 3 let. Děti do 10 let mají na hřiště přístup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je za dítě po celou dobu pobytu odpovědný. Workout je určen pro osoby od 15 let věku. Pobyt na hřišti a použití veškerého vybavení je na vlastní nebezpečí.

Hřiště je multifunkční a je možno na něm hrát basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, malou opanou a jiné. K dispozici jsou branky, basketbalové koše, sloupky a sítě. Správce hřiště po dohodě zapůjčí vybavení a dohlédne na jeho správnou instalaci. Zapůjčení a vrácení je nutno dohodnout předem se správcem hřiště (p. Greif, tel. 603 202 524).

Používání hřiště je zdarma.

Pokud chcete mít jistotu, že hřiště bude volné, je možná rezervace (viz Provozní doba), a to minimálně 2 pracovní dny předem za poplatek 150 Kč na hodinu prostřednictvím rezervačního systému Reservio. Peníze je potřeba poukázat minimálně 1 pracovní den předem na účet obce 121371/0100 a do poznámky pro příjemce je nutné uvést příjmení, datum a hodinu rezervace. Po připsání poplatku na účet obce bude o vaší rezervaci informován správce hřiště, se kterým si domluvíte, jaké vybavení (sloupky a sítě) budete potřebovat (p. Greif, tel. 603 202 524).

   

Na hřišti je zakázáno:
 1. Vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu, přelézat oplocení areálu.
 2. Poškozovat a znečišťovat prostory sportovních ploch včetně příslušného vybavení.
 3. Přemísťovat zařízení a vybavení mimo stanovená místa.
 4. Používat zařízení v rozporu s jejich určením a provádět jakékoliv úpravy a neodborné zásahy. Opravy a údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby.
 5. Vjíždět do areálu motorovými vozidly, jezdit po areálu na kolech nebo kolečkových bruslích.
 6. Vstupovat se zvířaty.
 7. Kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky nebo na hřiště vstupovat pod vlivem těchto látek.
 8. Stanovat, nocovat, rozdělávat otevřený oheň a používat pyrotechniku.
 9. Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená (včetně žvýkaček).
 10. Přinášet s sebou skleněné nebo ostré předměty (např. lahve, nůžky, nůž, injekční stříkačky,…)

 

Návštěvník je povinen:
 1. Respektovat provozní řád a pokyny správce. 
 2. Dodržovat provozní řády herních prvků umístěných v areálu hřiště.
 3. Respektovat věkovou hranici uživatele zařízení uvedenou na herním prvku.
 4. Chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.
 5. Udržovat čistotu a pořádek a nepůsobit nadměrný hluk.
 6. Dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti. Nepoužívat hřiště, pokud je zařízení nebo povrch terénů kluzký, vlhký nebo namrzlý. 
 7. Mít vybavení odpovídající pro používání jednotlivých herních prvků a sportovišť.
 8. V případě úrazu nebo jiné mimořádné události ihned zajistit adekvátní pomoc a následně tuto skutečnost oznámit provozovateli. 

 

Provozní doba:
 • Od 1. 4. do 30. 9.      8:00 – 21:00 hod.
 • Od 1. 10. do 31. 3.    8:00 – 16:00 hod.

Rezervace: pondělí, středa a sobota 18:00 – 20:00 hod. (do 30. 9.)  


Důležitá telefonní čísla:
 • Hasiči - 150
 • Záchranná služba - 155    
 • Policie ČR - 158
 • OÚ Tlučná - 377 931 107


PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.

DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD.

Majitel hřiště:
Obec Tlučná, Hlavní 25, 330 26 Tlučná,
tel. 377 931 107, e-mail: podatelna@obec-tlucna.cz

Správce hřiště:
Pavel Greif, tel. 603 202 524

workoutové prvky 1

workoutové prvky 2

workoutové prvky 3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto