Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

V obci přihlášeno k trvalému pobytu 2314 obyvatel.

Do nového roku vstoupila naše veřejnost důstojně. Na tento rok naplánovány volby do všech zastupitelských orgánů.

Leden přišel mrazivý, větrný a plný sněhu. 20. ledna v noci zuřila vichřice na celém území republiky. V obci poškodila několik střech a polámala stromy v obci i v lese. Únor také přinesl mnoho sněhu a noční teploty kolem –20 °C. Trvaly až do března. Ten se ukázal mlhavý, deštivý a chladný. Duben potvrdil rčení o bláznivém aprílu. Najednou se oteplilo až na 20 °C a za pár dní už znovu padal sníh. Květen vláhu nepřinesl, vládlo teplo a sucho. Teprve koncem května se rozpršelo. A stálo to za to. Vydatné lijáky rozvodnily Vejprnický potok, který vytvořil obrovské jezero až do Plzně. Léto nepřineslo nic příjemného, vedra po pár dnech vystřídalo chladno a déšť. A tak se to prostřídávalo až do října. Teprve tehdy se obloha vyjasnila, ale horko už v tomto období nepřišlo. Mrazíky se ohlásily v listopadu a prosinec přinesl mrazy a sníh.

V lednu a únoru se tančilo v ZK každou sobotu. Organizace se předháněly ve výzdobě sálu a většinou se jim to velmi povedlo. Nejhezčí byly bály myslivecký, požárnický a sportovní.

V ZK se pořádaly různé zábavné pořady: zpíval zde Dalibor Janda, hudební skupina Prototyp, herečka a zpěvačka Jitka Molavcová, televizní Studio kamarád, oblíbené loutky Jů a Hele, Muf a další.

Na plenární zasedání MNV s oslavou Února 1948 se dostavil poslanec s. Vacík. Prohlédl si staveniště tělocvičny, na které měl výrazný podíl.

Březnový MDŽ se slavil v kině, kde po proslovu a programu dětí, odměnili členové komise MNV starší občanky a všichni shlédli film.

Pionýři ve spolupráci s SPB uspořádali průvod ke skrýši Vasila Loudy ve „Škrábkojc špici“. Pietní akt byl působivý.

Koncem dubna, na předvolební schůzi, se představili kandidáti na poslance a vyhlásili volební program.

Prvomájový průvod vyšel z návsi Svobody na stadion v sídlišti. Nesly se transparenty, obrazy státníků a občané si vyslechli projev a státní hymny.

Pionýři zorganizovali pietní vzpomínku u pomníku padlých na návsi Svobody. Na závěr složili slavnostní slib nově přijatí pionýři a nejmenší jiskry.

23. a 24. května se konaly volby, nejdůležitější politická akce roku. Obec rozdělena na dvě části. Severní volila ve školní budově a jižní v požární zbrojnici. Před volebními místnostmi zpívaly dva školní pěvecké sbory – s. Bittenglové a s. Vlasáka. Pionýři starším občanům předávali kytičky. Do MNV bylo zvoleno 35 poslanců.

Poslanci zvolili radu MNV:

předseda                 Kučera
školská kom.          Němec
místopředseda       Tenk
stavební kom          Basl
tajemník                   Pfalzer
finanční kom.          Vítek
kontrolní kom.         Kopřiva          

Do ONV (Okresní národní výbor) zvoleni s. Pavel Herian a s. Antonín Pojar.

Do KNV (Krajský národní výbor) zvolen s. Zdeněk Krš, do České národní rady s. Vacík, do Sněmovny lidu s. Kolda a do Sněmovny národů s. Mevald.

Národní směna, vyhlášená NF, proběhla 13. dubna. Ten den však sněžilo a mráz –5 °C přiměl NF k přeložení směny na 20. dubna. Na podzim nebyla vyhlášena jen jedna Národní směna, nýbrž celé září bylo vyhlášeno za měsíc občanské aktivity. Pracovalo se na úpravách a úklidu parku, budovaly se chodníky, kanalizace, vyměřovala se tělocvična, apod.

Na počátku léta provedena penetrace prašných ulic K Háječku, návsi Svobody a částí přilehlých ulic. Celkový náklad 800 000 Kčs.

Děti se dočkaly svého oblíbeného večerního lampiónového průvodu k zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství. U kina se průvod rozplynul a v kině se pak pro malou skupinu promítal sovětský film.

Ukončena generální oprava druhého obecního domu č. p. 466 na „Čampuli“. Nově pokryta střecha, vyměněna okna a dveře, vybudovala se kanalizace a vodovod a sociální zařízení v bytech. Zbývalo ještě opravit třetí dům.

Na parcelách od dolu ke koupališti zahájena výstavba rodinných řadových domků, které si občané stavěli svépomocí.

Dokončena a zkolaudována čekárna na zastávce ČSD.

Po terénních úpravách se začala stavět nová tělocvična poblíž mateřské školy. Stavbu řídil stavbyvedoucí Antonín Pojar a stálou pracovní četu utvořili občané Nocar, Kubát, Janka, Kalivoda, F. Novák a Zámostný.

ČSČK měl v obci dlouholetou tradici. Nejaktivnější složkou byla zdravotnická družina se 36 členkami. Držela služby u všech veřejných akcí, doškolovala občany v rámci CO (Civilní ochrany), některé vedly školní zdravotnické kroužky, zúčastňovaly se okresních a krajských soutěží a umisťovaly se na předních místech. Předsedkyní zvolena s. Finková a velitelkou zdravotnické družiny s. Kondrová, kterou odměnil za obětavou práci okresní výbor ČSČK.

Do konce roku dostavěno pět rodinných domků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto