Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obyvatel 1840, pouze jeden cizí národnosti, a sice Rusín. Stavení měli občané čistá, úhledná, většinou s  pěkně udržovanou zahrádkou se zeleninou, kořením, ozdobnými květinami a ovocnými stromy. Stále více u domků rozkvétaly nové a nové druhy růží. Zvláště krásné růže se objevovaly v zahrádkách u starosty Trávy a u učitelů Hornsteinera a Česáka. Přitom jeden keříček růže stál 40 Kč.

Ustaven úřad „Československé péče o dítě“. V obci proto provedena sbírka, která vynesla 1366,54 Kč.

Při sbírce na „Poklad republiky“ sebráno 47 stříbrných mincí, několik stříbrných plášťů od hodinek, stříbrné řetízky a prsteny, stříbrné lžíce a několik zlomků zlata.

15. června proběhly volby do obecního zastupitelstva. Volili všichni občané nad 21 let, tedy zapsaných 948 voličů. Výsledky voleb:

  1. strana sociálně demokratická*
  1. strana Československo-sociální**
  1. strana agrární***
  1. nevolilo 

 

Starostou obce zvolen František Tráva, horník.

pomník J Husa

Socha Mistra Jana Husa u Líňské silnice v zatáčce nad zastávkou vlaků

 

6. července oslavena památka Mistra Jana Husa u nového pomníku, letos postaveného v oblouku silnice do Líní u č. p. 28. Byl pořízen Národní jednotou pošumavskou v Tlučné. Čistý zisk ze slavnosti činil 4195 Kč. Viz příloha č. 17.

Občané odebírali pravidelně časopisy i denní tisk. Nejvíce se objednával deník „Nová doba“ v počtu 126 výtisků ve všední den a 153 v neděli.

Aby v srdcích žactva byla stále pěstěna láska k naší republice, jejímu prezidentu T. G. Masarykovi a vděčnost budovatelům naší svobody, snažili se učitelé při každé vhodné příležitosti povzbuzovati vlastenectví a vésti žáky, stále ještě v tísnivé poválečné době, k obětavosti ve prospěch strádajících bližních.

Místní odbor Československé péče o dítě začal svoji činnost počátkem školního roku. Mimo neděle a svátky rozdával denně školním dětem tělesně slabým (dle vyhodnocení lékařem) výživné polévky a matkám kakao. V krátké době už se poznalo, jak jim tato péče svědčila. Průměrně denně stravováno 100 dětí a 50 matek. Obecní zastupitelstvo nešetřilo nákladů a zřídilo k tomu účelu na dvorku malé školy kuchyni se dvěma kuchařkami. V průběhu školního roku bylo školní kuchyni darováno:

           mouky 807,66 kg            kakaa 194,43 kg
  rýže 587,10 kg   cukru 109,34 kg
  fazolí 652,80 kg   mléka slazeného 2091 krabic
  slaniny 101,20 kg   mléka neslazeného 1691 krabic
  sádla 542,62 kg   sucharů 12 208 kusů

 

První výročí svobody našeho národa a zřízení Československé republiky se oslavilo 28. října způsobem velice důstojným a okázalým.

Na návrh učitelky Brychtové se vyřadily ze školní knihovny svazky příliš opotřebované či pro děti nevhodné. Založení dětského oddělení v obecní Husově veřejné knihovně umožněno převodem zbylých knih ze školní žákovské knihovny a z dobrovolných darů. Vybrat si děti mohly ze 120 svazků.

__________

*) V období první republiky měla název Československá sociálně demokratická strana dělnická (ČSDSD). Jde o předchůdkyni dnešní ČSSD.

**) Československá strana socialistická, dnes ČSNS.

***) Českoslovanská strana agrární, v roce 1922 přejmenována na Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, v roce 1938 zanikla.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto