Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obec měla 2566 obyvatel.

Letošní rok byl druhým rokem šesté pětiletky a 60. výročí VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce). Obě tyto skutečnosti se těsně spjaly s rozvojem iniciativy na všech pracovištích.

Rok začal se starostmi o vodu. Klesala spodní voda a ztrácela se ve studnách, zvláště na jižní straně obce. Sídliště se sice napojilo na nýřanský vodovodní řad, jenže problémy s vodou v obci to nevyřešilo. Třeba vyřešit napojení celé obce.

NF v vyhlásila národní směnu, pracovalo se zdarma

NF vyhlásila národní směnu, pracovalo se zdarma

V únoru se proto zahájily výkopy a pokládalo se potrubí. Vybagrovanou zeminu auta hned odvážela, ani nebyla potřeba uzavřít Hlavní ulici. Koncem května se výkop zaházel a klesající zemina se průběžně zahazovala kamennou drtí.

V únoru předal zástupce ONV Plzeň-sever našemu MNV „Čestné uznání“ za 2. místo v dlouhodobé soutěži a současně předal obci 50 000 Kčs.

V dubnu vyhlášena Národní směna NF. Sázely se stromky a keře podél Hlavní ulice, dláždily se chodníky, pokračovaly práce na prodejně lahůdek, sbíral se železný šrot a uklízela se veřejná prostranství.

Prvomájový průvod s 1920 osobami, podle sčítacích komisařů, se vydal ze sídliště před pionýrskou klubovnu. Po slavnostní akci dávala koncert dětská dechová kapela s. Valentové. Mnoho lidí se v parku zastavilo a obdivovalo hru mladé kapely.

5. května se vzpomínalo u zemljanky s. Vasila Loudy, občanů se sešlo málo.

1. máj (Šilhánová, Šilhán, Maxová, Maxa Ant., Smolková, Bittenglová, Kůta, Janouš, Šmíd)

1. máj (Šilhánová, Šilhán, Maxová, Maxa Ant., Smolková, Bittenglová, Kůta, Janouš, Šmíd)

 

MDD se tentokrát slavil na stadionu „V rybníčkách“ a připravilo ho SRPŠ spolu s ROH pracovníků na dole A. Uxa. Kluci sehráli turnaj v minikopané a pro všechny děti byly připraveny různé hry a atrakce. Díky výborné organizaci a pěknému počasí se den vydařil.

Stále se opakující požadavek na výstavbu nové mateřské školy a školní jídelny přivedl do obce zástupce OV KSČ a ONV Plzeň-sever, kteří si za přítomnosti předsedy MNV s. Votruby prohlédli problematická zařízení.

V září vyhlášena Národní směna NF. Pracovalo se podobně jako na jaře. 346 občanů odpracovalo zdarma 1384 brigádnických hodin.

Upravoval se dům s ordinacemi, obec tak dostala moderní zdravotní středisko.

V říjnu uzavřena silnice na Vejprnice kvůli dokončovacím pracím na zmírnění nebezpečné zatáčky u hřbitova, část ponechána jako parkoviště.

Narovnání nebezpečné silniční zatáčky u hřbitova

Narovnání nebezpečné silniční zatáčky u hřbitova

 

Rada MNV schválila plán první etapy zástavby v severní části obce.

7. listopadu vyšel oblíbený večerní lampiónový průvod od sídliště ke kinu, kde zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství. Konal se festival sovětských filmů:

            Nejdražší zlato světa         Šípy Robina Hooda                Poslední oběť

            To snad není možné          Devět dní jednoho roku

3. prosince osvětová beseda zorganizovala zdařilý večer pro důchodce se soutěží „Jak se 60 let od VŘSR odrazilo v životě naší obce“.

7. prosince se otevřela prodejna lahůdek vedle školy. Výborně zásobenou prodejnu vedla s. M. Taušová se šesti zaměstnankyněmi.

Otevřena prodejna lahůdek

Otevřena prodejna lahůdek

 

15. prosince provedena kolaudace nových družstevních bytů v sídlišti. Domům přidělena č. p. 577–580. Pěti novým menším rodinným domkům č. p. 571–576.

MNV umožnil občanům zřídit si zahrádky pod domem s. Ťoupala. Přiděleno devět zahrádek v ceně 3 Kčs za metr čtvereční.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto