Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen obvyklým způsobem, průvodem s hudbou od MNV ke škole.

Ve škole celkem 286 žáků v 9 třídách, což bylo v průměru 32 žáků na třídu.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Mašátová, Pešulová, Soukupová, Nováčková a Holubová, vyšší stupeň: s. Šilhánová, Bittenglová, Tenk, Jirková a Kondrová.

Učitelský sbor: Nováčková, Mašátová, Kouřilová, Pešulová, Karasová Tenk, Mužík, dole: Bittenglová, Šilhánová, Jirková, Kondrová, Feifer, Soukupová, Holubová, Maxová a Smolková

Učitelský sbor:
Nováčková, Mašátová, Kouřilová, Pešulová, Karasová, Tenk, Mužík,
dole: Bittenglová, Šilhánová, Jirková, Kondrová, Feifer, Soukupová, Holubová, Maxová a Smolková

 

Vzdělávací a ideově-politickou práci školy ovlivnila významná výročí, především 60. výročí VŘSR.

V průběhu roku provedeno 57 veřejných vystoupení při významných akcích školy, obce i dolu A. Uxa. Nejvíce se na těchto akcích podílel pěvecký sbor učitelky s. Bittenglové, recitační kroužek učitelky s. Jirkové a taneční kroužek vychovatelky školní družiny s. Randové.

Žáci se zúčastnili 35 soutěží a největšího úspěchu dosáhli žáci fotbalového oddílu minikopané, kteří vyhráli okresní i krajské kolo a postoupili do finále ČSR, kde získali bronzové medaile za 3. místo. Poděkování si zasloužil trenér s. Krbeček, Modrý a další.

Výborně si vedli i sportovní gymnastky. Okresní kolo vyhrály naše mladší i starší žačky a v krajském kole zvítězily starší žákyně a mladší skončily na 4. místě. Trénoval je  Václav Kouřil, takže úspěch byl předem zaručen.

V krajské soutěži přírodovědců obsadili naši školáci 3. místo pod vedením s. Randové ze školní družiny.

Uskutečněno 32 besed s našimi vojáky, milicionáři, besedovalo se o sovětské ústavě, se členy Brigád socialistické práce z patronátního dolu A. Uxa i brigád z Tesly Nýřany, o práci MNV apod.

Navštíveno šest výstav v Plzni k 60. výročí VŘSR, provedeno 21 exkurzí do podniků Tesla Nýřany, dolu A. Uxa, sklárny v Heřmanově Huti, cihelny ve Stodě, výrobny kol Favorit v Rokycanech apod.

Místní klub přátel sovětského filmu připravil pro školu 10 vhodných filmů, např. Vítězný lid, Osvobození a další.

Žáci měli tradičně předplatné do Plzeňských divadel díky učitelce s. Jirkové.

Pro žáky IX. třídy organizován kurz společenské výchovy.

V průběhu roku pracovalo na škole 17 zájmových kroužků:

            klub přátel SSSR         zdravotnický       čtenářský      požárnický   

            střelecký                      branný                  hudební         přírodovědný

            gymnastický                kopané                pěvecký         dovedných rukou

            agitační                        modelářský         taneční          rozhlasový

            výtvarný

Funkce skupinového vedoucího PO (Pionýrská organizace) se ujal s. Josef Valenta, otec dvou žáků. Pionýrské oddíly připravily branný závod v rámci plnění celostátní hry „Vždy připraven“. Připravily též Vánoční besídku v Rudém koutku v sídlišti, dětský maškarní rej, sáňkařský závod, výlet na zámek Kozel, 3. pionýrský táborák a stanový tábor v Oboře.

Za výbornou práci dostali naši pionýři dva poukazy na mezinárodní pionýrský tábor do Sovětského svazu (Kroc a Vávrová).

Ve školním roce neprospěli tři žáci, sníženou známku z chování dostali čtyři žáci. S vyznamenáním prospělo 69 žáků.

Na střední školy odešlo studovat 11 žáků a na odborná učiliště s maturitou šest žáků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto