Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Tlučná se rozrostla. Měla 2425 obyvatel, přistěhovalo se 102 osob a 33 se odstěhovalo, narodilo se 23 dětí a 19 lidí zemřelo. V obci se nacházelo 635 domů a z toho 528 trvale obydlených. V nich nahlášeno 995 bytů a z toho 880 trvale obydlených. 115 neobydlených bytů bylo překvapením.

Nový rok se ohlásil sněhem a mrazem. Pomalý přechod do jara trval až do dubna, kdy teploty vystoupily nad 30 °C, čímž padaly teplotní rekordy. Květnoví zmrzlíci si dali záležet, aby neporušili pranostiku. Mrazíky sežehly zahrádkářům sazenice a ti je museli znovu vysazovat. V sobotu 15. června přišla bouřka s deštěm. Do toho se míchala ledová krupice, následovaly krupky velké asi 1 cm, pak větší a po pěti minutách nastalo ledové bombardování kroupami o průměru 5 cm. Do pozdního večera se uklízel naplavený písek z chodníků a písek se štěrkem ze silnic a zanesených kanálů. Hasiči odčerpávali vodu z desítek sklepů.

8. srpna se otevřelo nebe a proudy vody se valily na zem. Průtrže nevídaných provazů vody už země nevsakovala a proudy se valily do obce ze všech stran. V celé republice obce kolem řek zažily povodně jaké česká země ve své písemné historii nepamatovala. Voda odnášela, co jí přišlo do cesty. Padaly stromy, mosty, chaty i zděné domy. Desetitisíce občanů museli utíkat před vodou do vyšších poloh. Naši občané bedlivě sledovali v televizi nešťastníky, kteří dopadli mnohem hůř než my. Proto obec vypravila do Zálezlic na Mělnicku a Metel na Strakonicku auta s potravinami a pitnou vodou. Naše obec zápasila s přívaly deště několik dní a občané trpělivě odklízeli spoušť kolem svých domů i z veřejných prostor. Boj s přírodou se nedal vyhrát, ale pilné ruce zabránily ještě větším škodám. Prvotní škody odhadnuty v Tlučné na více jak dva miliony korun. Reakce vlády a ministra financí pana Sobotky nastala okamžitě, přišel téměř milion korun na nezbytné opravy a na zabránění dalších škod. Zpevněny ulice Sulkovská, Tichá, Purkyňova, propojila se kanalizace, vyčistily se kanálové vpustě.

Počasí nám nepřálo, ale přece jen něco dělalo radost. Zavedení městské hromadné dopravy linky č. 55 z Plzně do Tlučné a zpět (v r. 1999) se velmi osvědčilo a znamenalo významný mezník v dopravě osob. Měsíční jízdenku lze koupilt za 270 Kč na autobus i na vnitřní dopravní prostředky v Plzni, studenti zaplatí 110 Kč a osoby starší 70 let jezdí zdarma.

V Tlučné se nepřestalo stavět a připravila se výstavba dalších 60 bytů na Čampuli a na místě Panského dvora ve středu obce.

V průběhu roku proběhla výstavba kanalizace od návsi Svobody, ulicí K Hájíčku, Máchovou, B. Němcové a dále do nové čističky. Cena 5,5 milionu Kč. Díky tomu se mohla zrušit stará nevyhovující čistička.

Došlo i na řešení havarijní situace na kanalizaci u křižovatky silnic Hlavní a Školní u zdravotního střediska. Oprava kanalizace s přepadem velké vody do potoka stála celkem přes 1,5 milionu Kč.

Zastupitelé se rozhodli zopakovat odprodej obecních bytů dispozice 2+1 stávajícím nájemníkům. Tentokrát se podařil a obec již nevlastnila žádný byt v sídlišti.

Ve spolupráci s Junákem OÚ vybudoval v parku v centru obce dětský koutek a vysázel dalších 34 okrasných javorů.

OÚ přijal dotaci 200 000 Kč na opravu střech a vyasfaltování prostranství hasičské zbrojnice. Stejnou částku však musela vynaložit i obec.

Vybudovány autobusové zastávky na konečné stanici v sídlišti V Rybníčkách za cenu 39 500 Kč a u zdravotního střediska za 35 200 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo znak a prapor obce Tlučná – na modrém štítu uprostřed čtyři zlaté klasy ječmene, nad nimi zlatá hornická kladívka a dole zlatý krokodýl. Návrh zaslán ke schválení.

Pro hasičský sbor zakoupeno požární vozidlo CAS 32T 815 v hodnotě 1 600 000 Kč. Na koupi vozidla přijal OÚ investiční úvěr 1 500 000 Kč s dobou splatnosti čtyři roky.

Na den matek v květnu navštívily děti z mateřské školy ženy v pečovatelském domu, zazpívaly a předaly jim kytičky.

V květnu se konalo v obci pro 15 nejmenších občánků slavnostní přivítání do života. Pro vítání občánků v říjnu přišel 18 maličkým zazpívat dětský pěvecký sbor.

Našich 30 zdravotně postižených občanů strávilo v květnu rekondiční týden za krásného počasí v příjemném prostředí Mariánských Lázní.

Zahrádkáři zorganizovali a vyhodnotili soutěž Rozkvetlá ulice. Nejhezčí balkony, okna či předzahrádky přinesly majitelům hezké dárky. Vyjeli si i na výlet do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech a do Horní Bělé na výstavu ovoce a zeleniny.

První červnová neděle se probudila do krásného letního dne, počasí tak přispělo k vysoké návštěvnosti oslav dne dětí.

Při oslavě 80. výročí tlučenské kopané se sešli milovníci dechovky na stadionu v „Čoudu“, kde všem příchozím vyhrávala chodská kapela Čerchovanka. Tu si mohli občané poslechnout ještě jednou u hasičské zbrojnice na tlučenské pouťové slavnosti.

2. prosince předány další klíče od 22 bytů na Čampuli.

Za písničku i za básničku naděloval dárky Mikuláš i s andělem a čertem na Mikulášské zábavě pro děti. Sál restaurace „Čoud“ na stadionu praskal ve švech.

Krásné, jako každým rokem, se stalo zpívání u stromečku. Vánoční písničky a zvláště koledy zpívaly předškolní i školní děti a většina diváků se k nim přidala.

Obec instalovala do knihovny počítač s poplatkem 1 Kč za minutu připojení na internet. Nejvíce počítač využívaly děti.

V obci přibyla další velmi požadovaná služba. MVDr. Lenka Holečková otevřela veterinární ordinaci při rodinném domku v Havlíčkově ulici č. p. 412.

V únoru se dožila úctyhodného věku 93 let paní Anna Králová.

80. narozeniny oslavil pan Václav Fína, který pracovní život prožil na Krimichu.

80. narozeniny oslavil i pan Václav Kalivoda, který ještě v důchodu pomáhal stavět mateřskou školu a tělocvičnu.

Dlouholetý hasič, celoživotně zaměstnán na Krimichu II, pan Václav Melichar oslavil své 75. narozeniny.

Lítost prožili fotbalisté i fanoušci po úmrtí jednoho z nejlepších tlučenských fotbalistů pana Miroslava Černého. Zákeřné nemoci podlehl v 56 letech.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto