Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 56, II. tř. 67, III. tř. 74 a IV. tř. 93. Celkem ve škole žáků 290 s průměrem na třídu 73 žáků. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Josef Hornsteinar, Jan Vendl a Bartoloměj Suchý. Náboženství vyučoval Páter pan Josef Urban a pod vedením farním učili i Emanuel Kadlec a Josef Hornsteiner. Ženským ručním pracím učila Anežka Lindackrová.

Zemský výbor království Českého vynesením oznámil, aby pokladna království Českého vyplatila okresní školní radě v Plzni částku 400 korun, kterou vyplatí místní školní radě v Tlucné jako subvenci (peněžní podpora z veřejných prostředků) za přístavbu školní budovy. Přislíbena byla druhá subvence v hodnotě 1200 korun.

C. k. zemská školní rada ustanovila náhradu cestovní z Nýřan do Tlučné a zpět industriální učitelce Anežce Lindackrové za 1 km 12 haléřů, což činí celkem 72 haléřů.

V době prázdnin nechala místní školní rada vyměniti dřevěnou podlahu v jedné třídě, kterou napadla houba dřevomorka.

Za účastenství veškerého žactva a učitelského sboru slaveny jmeniny Jeho apoštolského Veličenstva c. a k. Františka Josefa I. dne 4. října slavnými službami Božími ve farním chrámu sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Podobně uctěna i památka zesnulé Její Výsosti císařovny Alžběty smutečními službami Božími. Příkladné proslovy ku mládeži školní vyslechnuty velice pozorně.

Žactvo voděno svými učiteli na jaře, v létě a na podzim každou neděli a svátek do chrámu Páně na služby Boží. U sv. zpovědi a sv. přijímání se shromáždilo žactvo dvakrát v roce. Mimo toho se zúčastnilo církevního průvodu v den „Dušiček“, ve dnech místního i farního svátku, jednoho prosebního průvodu a slavnosti „Božího těla“.

Výroční zkouška ze svatého náboženství se konala ve škole za předsednictví veledůstojného Pátera pana Heřmana Dobrého ze sboru kanonie Tepelské, faráře z Dobřan. Přítomna místní školní rada a mnoho rodičů. Všichni přítomní rodičové odcházeli velice spokojeni a hrdi na své děti.

Přeočkování a očkování proti černým neštovicím provedl praktický lékař MUDr. Matěj Lugr.

Sbor učitelský konal pravidelné měsíční porady o kázni a prospěchu žactva a též si vyposlechli přednášky kolegů. Emanuel Kadlec „Jak docíliti u žactva náležitého prospěchu“. Josef Hornsteiner „Přičiňme se docíliti u dospívající mládeže  ušlechtilejších zábav“. Bartoloměj Suchý promluvil „O samostatnosti slohové práce“ a Jan Vendl si připravil „Základní fakta vývoje duše dítěte“. Opět byly všechny pečivě připravené přednášky velice zajímavé, protože vycházely z praxe učitelské.

Černá kuchyně upadala v zapomnění†
Černá kuchyně upadala v zapomnění

 

Chudá mládež školní nalezla podpory v odkazu Walterově, z jehož pravidelné roční úrokové částky 96 korun, poděleno 18 dítek šatstvem, obuví a rekvizitami školními. Rodiče podarovaných dětí neopomněli poděkovat hlasitě „Díky Bohu“. Ze zásoby učebnic pro chudé předány knihy 22 dítkám.

            Učebních pomůcek přibylo darem ochotníků a Zpěváckého kroužku, což činilo 66 korun. V kabinetu inventováno (zapsáno) 110 kusů.

            Učitelská knihovna čítala 231 svazků a knihovna žákovská půjčovala ze 182 knih. Starší žáci v počtu 156 si vypůjčili v průměru 7 knih.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto