Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Obyvatelstva měla obec 2392.

Letošní rok lze označit jako rok zvýšeného mírového úsilí v celém světě, zvláště pak v zemích socialistického tábora.

Na počátku roku nás provázelo téměř jarní počasí. Vejprnický potok zase ukázal, co umí. Po lijácích jeho vody vystoupily z koryta a opět vzniklo jezero. Konec ledna už byl opět bílý a teploty klesly až k –20 °C. Bez velkého přechodu najednou přišlo jaro a po něm teplé léto. Celé týdny vystupovaly teploty nad 30 °C. Školákům a dovolenkářům bylo hej, zato zemědělci marně čekali na déšť. Podzim se ukázal dlouhý a mokrý. Sněhu se občané do Vánoc nedočkali.

V lednu oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Josef Puchmeltrovi a v únoru manželé Hahnovi. Blahopřát jim přišli zástupci organizací v obci a MNV jim předal dary.

12. února slavila 100. narozeniny paní Marie Nocarová (Jiráskova 305). Nejstarší občance Tlučné i celého okresu Plzeň-sever přišlo přát množství gratulantů – příbuzní, známí, zástupci MNV, ONV, KNV, společenských organizací a také pracovníci rozhlasu a televize. Televizi sledovala denně, zajímala se o dění u nás i ve světě. Ve večerních televizních aktualitách se tam uviděla.

15. února se dožil významného jubilea, 90 roků, občan Jan Hrubý, bývalý učitel a ředitel Měšťanské školy v Nýřanech. Docházel na všechny důležité schůze v obci a pečoval o její vzhled. Ručně kosil a sušil trávu v parku podél potoka.

V dubnu měl svůj poslanecký den u nás s. poslanec Vacík. V budově MNV besedoval s místními poslanci a funkcionáři. Na večerním veřejném plenárním zasedání MNV slíbil občanům zajištění stavby nové tělocvičny ještě v této pětiletce.

NF vyhlásila, jako každým rokem, dvě pracovní Národní směny. Opět se uklízela obec a pokračovaly práce na výstavbě mateřské školy. Za tři roky tam bylo již odpracováno 56 000 brigádnických hodin. Směn se zúčastnilo 2641 osob, odpracovali 16 316 brigádnických hodin a vytvořili hodnotu díla za 674 375 Kčs.

Agitační středisko zvalo na brigády občany prostřednictvím svých 72 agitátorů.

V říjnu započato s přestavbou domu č. p. 152 na potřebný Dům se soustředěnou pečovatelskou službou. Předpokládané náklady činily 1 300 000 Kčs.

Pokračovalo se v pokládání vodovodního řadu a v ulici Ke koupališti se vybudovalo asi 200 m chodníku.

Podařilo se zajistit protlačení odpadního potrubí 800 mm pod železniční tratí z jižní části obce. Dráhy nechtěly akci proplatit, ale na argumenty obce nemohly najít žádné protiargumenty: nejprve tekla voda z kopce, teprve pak jste postavili dráhu a vodu zastavili. Jihozápadní dráhy musely proplatit 550 000 Kčs.

V obci se udržoval třešňový sad nad koupalištěm. Třešně se dodávaly do školní jídelny a prodávány občanům ze širokého okolí. Inzerát vyšel i v krajském deníku Pravda.

Činnost školy ztěžovala již nevyhovující tělocvična v bývalém hostinci U Rádlů (č. p. 6). Statik ze Stavoprojektu rozhodl o demolici, protože spodní část budovy už byla podmáčená a hrozilo zřícení celé stavby.

SSM (Socialistický svaz mládeže) obnovil svoji činnost. Svépomocí si vybudovali klubovnu v suterénu ZK (Závodního klubu). Pořádali různé akce, zvali známé zpěváky a skupiny, např. Petra Spáleného, Karla Zicha apod.

Činnost zahájil také AMK (Auto moto klub) Svazarmu, kterému MNV přidělil budovy bývalé cementárny u dolu.

Pečovatelská služba rozvážela ze závodní jídelny obědy 22 našim občanům, ale i starým a nemocným lidem do Nýřan, Zbůchu, Líní, Blatnice, Vejprnic, Kozolup, Touškova a Chotíkova.

ONV přidělil pečovatelské službě auto Škoda 1203, které řídila s. Anna Beranová (Vrchlického 229). Vedoucí sestrou určilo ONV s. Matějkovou z Vejprnic.

V průběhu roku pořádány tyto akce:

v březnu oslavy MDŽ
v dubnu vítání malých občánků a předávání občanských průkazů 15letým
v květnu oslaven 1. máj, proveden pietní akt u bunkru Vasila Loudy a slib pionýrů a jisker u památníku padlých
v září se běžel první ročník Lesního krosu
v listopadu – doplňovací volby, festival sovětských filmů
v prosinci – závěr Měsíce československo-sovětského přátelství, vítání občánků

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto