Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen průvodem s hudbou od MNV ke škole.

Na škole celkem 255 žáků v 10 třídách, takže ve třídě průměrně 26 žáků.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Mašátová, Vlasák, Tykalová a Nováčková, vyšší stupeň: s. Tenk, Bittenglová, Jirková, Holubová a Šilhánová.

Škola se během roku zabývala podrobně otázkou mravní výchovy. Až na malé výjimky bylo chování a vystupování žáků dobré. Jevilo se ale, že v mravní výchově by měla působit na dítě více rodina, zatím zůstala výchově svých dětí mnohé dlužna. Někteří žáci neuměli správně stolovat, nevěděli, jak se chovat na kulturních akcích, jevily se nedostatky i ve vztahu ke spolužákům a chyběla úcta k dospělým.

V kompletním pojetí komunistické výchovy se usilovalo o cílevědomé rozvíjení výchovy ve škole i mimo ni. V mravní výchově uplatňován vědecký světový názor.

Na doplnění učiva se využívaly besedy s odborníky, dobrými pracovníky a zkušenými funkcionáři. Uskutečněno 20 besed.

Vedle přednášek a besed proběhlo několik exkurzí do závodů v kraji.

Na škole pracoval 12 let Klub mladých přátel SSSR s 55 členy. Hlavní náplní práce se stalo dopisování 35 žáků se sovětskými pionýry, odebírání sovětských časopisů a udržování družby se školami v Moskvě, Pervouralsku a Minsku.

Žákům se umožnilo zhlédnout několik výstav. Na škole instalována putovní výstava malíře Cyrila Boudy.

Pro žáky 8. třídy připraven kurz společenského chování.

Žáci pravidelně jezdili na mládežnické předplatné do divadla J. K. Tyla a menší do divadla Alfa. Vše s dlouholetou praxí zajišťovala s. Jirková.

Žáci si mohli vybrat z devíti zájmových kroužků: požárnický, ochránců přírody, rybářský, fotbalový, gymnastický, branný, zdravotnický, elektrotechnický a pěvecký.

Škola obeslala 38 různých soutěží v oblasti literární, matematické, přírodovědné, branné a tělovýchovné. Vítězové postoupili do krajského kola a náš žák Pavel Soukup se pravidelně prosazoval až do celorepublikových soutěží Dukelského závodu branné zdatnosti. Vynikajících úspěchů dosahovala vychovatelka v družině mládeže Miluška Randová v oboru přírodovědy.

V pionýrské skupině Vasila Loudy pracovalo 14 oddílů. Především oddíl rybářský dosahoval výborných výsledků i v okresním měřítku. O prázdninách pionýři dovršili svoji činnost ve 14denním stanovém táboře na přehradě Hracholusky. Náplň tábornické pionýrské činnosti děti zaujala a nic se nedalo vytknout ani počasí s modrou oblohou a 30 °C. Na organizaci se nejvíce podílela s. Ježková.

V závěrečném hodnocení propadlo 11 žáků a tři dostali sníženou známku z chování. S vyznamenání odešlo na prázdniny 36 žáků.

Na studia do středních škol postoupilo po zdárných zkouškách 13 žáků a na učňovskou školu s maturitou jeden žák.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto