Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Přihlášených osob k trvalému bydlení měla obec 2252.

Nastal třetí rok volebního období a věřili jsme, že bude klidný, šťastný a plný splněných přání, jak bylo zvykem si přát o novoroční půlnoci.

Leden začal mírnými mrazy a drobným sněžením. Březen se projevil jako správný jarní měsíc, příjemný, slunečný a teplý. V polovině dubna už kvetly třešně a višně. Ale 27. dubna přišlo překvapení. Napadlo asi 5 cm mokrého sněhu s deštěm a padal dva dny. Koncem května nastalo léto. Povedl se i červen a červenec, i když několik červencových dnů klesly noční teploty na 5 °C. Nejteplejším se stal srpen, kdy teplota dosáhla 35 °C. V září nastal podzim s častými mlhami, odletěly vlaštovky a týdenní teplé babí léto ohlásilo blížící se podzim. Říjen se uvedl mírnými mrazíky, jenže koncem měsíce se znovu vyhouply teploty nad 20 °C. V listopadu už přišly mrazy, napadl sníh a takové počasí pak vydrželo do konce roku.  

Leden a únor probíhal ve znamení plesů a bálů. Každou sobotu se zaplnil sál ZK a lidé se veselili.

4. března se konal tradiční masopustní průvod obcí. Vyšlo se od fotbalových kabin na stadionu se 34 maskami, hudbou s. Zdeňka Karase a množstvím dětí a občanů. Večer se pokračovalo v ZK „Maškarní merendou“ a pochováváním Bakuse.

V březnu započata demolice starých neobydlených domů ve středu obce: statky Cepníka, Langa, Hermana a domy Hauerové a Hošťálkové. Stavebníci nových rodinných domků si cihly očistili, použili pro svoje stavby a pomohli tím obci s odklízením. Podle územního plánu zde bude zřízen park.

Provedena protiprašná penetrace ulic Čs. armády, B. Němcové a U Torovky.

30. března místní jednotka Pomocné stráže VB převzala standartu pro nejlepší jednotku v okrese Plzeň-sever.

Prvomájový dlouhý průvod vyšel od návsi Svobody, prošel jednoduše a vkusně vyzdobenou obcí až na stadion v sídlišti. Po projevu a hymnách se lidé rozešli.

Červnový MDD uspořádalo SRPŠ spolu s DAU a TJ Baník. Dopoledne proběhl turnaj v minikopané a odpoledne na stadionu v sídlišti se děti vydováděly při různých soutěžích a atrakcích. Domů si odnášely nejen hezké zážitky, ale i drobné ceny.

1. července zahájila činnost provozovna MNV s vedoucím s. Vladimírem Beránkem. Provozovali truhlářství, zámečnictví, kovářství, autodopravu, pískový lom, cementárnu, holičství, kadeřnictví, pedikúru, výměnu lahví na propan-butan, sběr pneumatik na protektorování a rampu na mytí aut.

V ulici Ke Koupališti dokončeny a zkolaudovány nové řadové rodinné domky. Rozestavělo se několik domů U Torovky.

V červenci dokončena oprava malé školní budovy v hodnotě 800 000 Kčs.

Na návsi Svobody zahájena generální oprava pomníku padlých a jeho okolí.

NF vyhlásila Národní směnu na duben, kdy se práce soustředila na dokončení fasády tělocvičny, v zářijové směně se tělocvična uklízela a stěhovalo se nářadí a náčiní ze ZK.

Slavnostní otevření nové tělocvičny se uskutečnilo 27. října ve 14 hodin za účasti představitelů MNV, ONV, KNV a ČSTV. Také se přišel podívat a pozdravit místní sportovce trenér atletů Dukly Jan Liška, pravověrný Tlučeňák. Přišlo nebývalé množství občanů a dětí. Po slavnostních zdravicích si všichni prohlédli dlouhodobý sen místních sportovců. V 16 hodin se sešli nejúspěšnější brigádníci s představiteli obce.

Sbor pro občanské záležitosti pracoval v obci už mnoho let. Letos uspořádal zlatou svatbu manželů Michlových a Nimčových a diamantovou svatbu manželů Anny a Jaroslava Kouřilových.

Sbor pro občanské záležitosti uspořádal slavnostní akt předání občanských průkazů 35 patnáctiletým občanům. Starším občanům, slavícím 80 let, členové sboru osobně poblahopřáli a předali dárek.

S. Václav Janouš pronesl poslední rozloučení ze zesnulými na sedmi pohřbech. Společnost přátel žehu uspořádala 2. listopadu vzpomínkový akt na hřbitově.

Nejvýše postavené komunisty vystrašilo dění v okolních socialistických státech. Lidé tam projevovali svoji nespokojenost s krásnými řečmi o socialismu a poloprázdnými regály v obchodech. Pražané obklopili německé velvyslanectví v Praze na Malé Straně a udiveně přihlíželi, jak se němečtí občané dostávali pomocí žebříků přes hradbu na německou půdu, což jim velvyslanectví umožňovalo. Oficiální branou to nebylo politicky únosné, a tak přelézali vysokou zeď velvyslanectví. Příslušníci VB nezasahovali, také přihlíželi a nechali překvapené české zvědavce na pokoji.

Šok pro obyvatele přinesl 17. listopad. Pražští vysokoškoláci se sešli na předem ohlášeném a povoleném každoročním průvodu k uctění památky studenta Jana Opletala. (Toho zastřelili nacisté na manifestaci v r. 1939, vzápětí uvěznili mnoho vysokoškoláků a vysoké školy uzavřeli.)

Naši komunističtí předáci ztratili jistotu o loajalitě občanů. Proto povolali všechny bezpečnosti jednotky v Praze a okolí do pohotovosti, připravili je na Národní třídě a nechali jen jednu únikovou možnost k útěku, podloubím Kaňkovského paláce. Tajní policisté se přidali do čela studentského průvodu a odvedli ho z nábřeží na Národní třídu, kterou příslušníci VB z obou stran uzavřeli.

Napjatou situaci fanatičtí členové VB nezvládli a začali studenty bít obušky v podloubí i na ulici. Přetekl pohár trpělivosti a lid si uvědomil ohromný rozpor mezi planými vznešenými řečmi o socialismu a jeho zrůdné praxi v denním životě.          

Hrůzný zásah okamžitě vyvolal stávku studentů a profesorů vysokých škol. K nim se přidali herci, v divadlech se nehrálo, ale diskutovalo, vysílaly se delegace studentů do dalších měst v republice.

V divadle Činoherní klub založili herci hnutí Občanské fórum (OF).

Druhý den už bylo zaplněné celé Václavské náměstí 150 000 občany. V dalších dnech se tam již pravidelně po práci scházelo na 200 000 občanů. Z balkonu Melantrichu promlouvali známí lidé, objevil se i Václav Havel, proslavený svojí Chartou 77. Řečníci vyzývali občany k odporu proti zvůli komunistické moci.

Státní televize, rozhlas ani Rudé právo nepodávaly pravdivé informace. Tvrdě kritizovaly kontrarevolucionáře řízené západoevropskými imperialistickými agenty. Prosté lidi již tyhle fráze nezajímaly, zato fanatické komunisty ano. Západočeští horníci z Lidových milicí i z našeho DAU poslali dopis ÚV KSČ, že jsou připraveni ostře zasáhnout proti kontrarevolucionářům.

Televize i rozhlas pomalu přecházely do rukou odpůrců zprofanované strany. Jen někteří funkcionáři ještě věřili, že komunistická výchova opravdu dostatečně zakořenila v srdcích pracujícího proletariátu. S. Štěpán, předseda pražských komunistů, přijel s televizním štábem do dělnické bašty, ČKD Praha. Ke svému překvapení ho dělníci před televizními kamerami vyhnali ze závodu.

Lidé mimo Prahu teprve nyní na vlastní oči viděli, že komunisté skutečně končí se svým lhaním o svém socialistickém a komunistickém ráji.

I občané v Tlučné poznali, že nastává nové svobodné žití pro každého. Mnoho tlučenských občanů se zúčastňovalo setkání v plzeňských divadlech a kinech, mladí se scházeli a diskutovali na vysokoškolských fakultách. Do obce začaly docházet výtisky Plzeňského studenta.

Události se řítily nevídaným tempem. S. Milouš Jakeš se předvedl svým ostudným vystoupením v Červeném Hrádku, natočeném televizí a předváděném několikrát denně v televizích v prodejnách za výkladními skříněmi, aby občané viděli a posoudili kvalitu nejvyšších stranických funkcionářů. Doslova se zesměšnil. Posmíván národem odešel 24. listopadu ze své funkce generálního tajemníka strany.

25. listopadu se konalo shromáždění v Praze na Letenské pláni (známé to seřadiště povinných prvomájových průvodů). Tolik lidí se tam ale ještě nikdy nesešlo. Téměř jeden milion občanů se tam dobrovolně shromáždil. Šéf nových komunistů s. Adamec seznámil přítomné se svojí obrozenou vládou. Skoro všechny ministry si vybral z řad komunistů, takže byl vypískán. Odstoupil i nenáviděný nejvyšší komunista v Praze s. Štěpán.

27. listopadu v generální stávce dali občané jasně najevo svůj dlouho skrytý odpor ke komunistické moci.

29. listopadu na zasedání Federálního shromáždění se přijaly neuvěřitelné změny v ústavě:

  • článek 4 (vedoucí úloha KSČ ve státě) – vyškrtnut a zrušen
  • článek 6 (KSČ, hlavní síla NF) – vyškrtnut a zrušen
  • článek 16 (vědecká filosofie marxismus-leninismus) – vyškrtnut a zrušen

V prosinci zrušena KSČ na naší škole v Tlučné.

Sněm OF horníků DAU v Závodním klubu přinesl tato rozhodnutí:

  • odstoupení závodního výboru KSČ
  • zrušení závodní organizace KSČ
  • zrušení Lidových milicí na dole

10. prosince svoji prohru konečně pochopil i s. Gustav Husák a vzdal se prezidentské funkce. Jmenována nová vláda národního usmíření.

20. prosince na nátlak veřejnosti a OF počaly uvolňovat stranické orgány všechny své budovy, které straničtí funkcionáři museli předat ke službě ministerstvům školství, zdravotnictví apod.

Národní výbor hlavního města Prahy rozhodl přejmenovat ulice, náměstí a stanice metra, které připomínaly nenáviděnou komunistickou éru.

28. prosince zvolen předsedou Národního shromáždění s. Alexander Dubček.

29. prosince zvolen prezidentem Václav Havel.

Ve svém inauguračním projevu prohlásil k jásajícím davům, že občany dovede ke svobodným volbám.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto