Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Od ledna začala platit nová soustava řízení národního hospodářství. Měla otevřít dveře technice, vědě, účelnosti a intenzivnímu rozvoji. Široké uplatnění by měli najít především schopní lidé, jejichž odměna se nyní přímo navázala na rentabilitu podniku.

Pro regulaci Vejprnického potoka nebylo možné sehnat místní pracovníky, a tak obec přijala nabídku cikánů. Bydleli v sedmi maringotkách uprostřed bývalého rybníka. V jedné z maringotek žilo 10 dospělých a 16 dětí, které ale do školy nechodily. Neustálé problémy řešil MNV, ONV, škola i lékař. Cikáni pocházeli ze slovenské Spišské Nové Vsi.

Zimní Tlučná, Pankrácká ulice
Zimní Tlučná, Pankrácká ulice

 

Prodejna potravin na Hlavní ulici přestavěna na samoobsluhu, která se v sídlišti velice osvědčila. Občané byli rádi, že si zboží mohou sami vybrat.

JZD se na vlastní žádost přiřadilo k ČSSS (Československé státní statky) Úlice. Za nového vedení státního statku se zvedla pracovní morálka, přeorganizovala se práce, plány se plnily, takže i přes nepříznivé počasí se žňové práce zahájily včas. Obnovená pracovní morálka přiměla ČT (Československá televize) k natočení krátké reportáže. 25. srpna v televizních novinách se Tlučeňáci mohli potěšit ze záběru kombajnů jedoucích ze statku kolem kapličky a také záběry z opravářské dílny s pracovníkem s. Josefem Reiserem.

Oslava 1. máje se konala ve Vejprnicích a zúčastnilo se jí 895 občanů, kteří nesli desítky transparentů a obrazů státníků.

Prvomájový průvod

Prvomájový průvod

 

22. května uskutečněno „Vítání občánků“. Přivítal je s. Herian a hlavní proslov pronesl předseda MNV s. Beran.

27. května se konala slavnostní veřejná schůze KSČ a MNV u příležitosti výročí založení KSČ. O účast 212 občanů se zasloužily agitační dvojice.

XIII. sjezd KSČ schválil řadu závažných rozhodnutí na úseku hospodářském i politickém, novou soustavu řízení a přípravu 4. pětiletky.

Jídelna v sídlišti, malý sál vzadu se nazýval Rudý koutek

Jídelna v sídlišti, malý sál vzadu se nazýval Rudý koutek

 

V obci dobudován příjem rozhlasu po drátě ke spokojenosti občanů především v severní části obce.

MNV zakoupil pro vlastní potřeby nákladní automobil za 36 000 Kčs, které při úroku 4 % bude splácet do konce roku 1968.

V srpnu zahájena generální oprava Lidového domu. Provedla ji „Stavební správa“ bývalého dolu Týnec u Chotěšova za celkovou sumu 300 000 Kčs.

Oslavy VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) začaly „Štafetou míru“. Bohužel do obce přiběhla dříve o půl hodiny, takže ji na další cestě provázelo jen několik členů Baníka a pár školáků, kteří na sraz dorazili dříve. Večer prošel lampiónový průvod ze sídliště „V Rybníčkách“ k bývalému rybníku. Moc hezký průvod se líbil nejen školákům, ale i těm nejmenším. Od rybníka se rodiče s dětmi odebrali domů, takže proslov předsedy MNV (Místní národní výbor) s. Berana a hudební skupinu ČSM (Československý svaz mládeže) vyslechla jen hrstka občanů. Několik lidí přešlo do zasedačky MNV, kde jim s. Benedikt vyprávěl o svých čerstvých zážitcích ze SSSR (Svaz sovětských socialistických republik).

JZD zařazeno do ČSSS. Reportáž vysílala televize – s. Reiser seřizuje kombajn.

JZD zařazeno do ČSSS. Reportáž vysílala televize – s. Reiser seřizuje
kombajn.

 

Na MNV došla zásilka darovacích listin k přispění bojujícímu lidu Vietnamu proti imperialistům. Vybráno a odesláno 1784 Kčs.

Staré osvětlení Hlavní ulice v západní části obce přestávalo fungovat, takže obec zajistila opravu. Nově instalovaných 15 výbojkových světel mělo daleko větší svítivost.

MNV s předsedou s. Beranem dobře sloužilo občanům, takže často dostával ocenění od ONV (Okresní národní výbor) Plzeň-sever. Na slavnostním večerním zasedání předal zástupce ONV obci „Čestné uznání“ a k tomu 4000 Kčs. Na slavnosti vystoupili místní učitelé s recitačním pásmem, pěvecký kroužek a kytarová skupina svazáků. Bohužel, přišlo jen několik diváků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto