Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Obec

Letošní rok se stal bojem za mír, za zákaz výroby a zkoušek jaderných zbraní. V čele mírových sil stál Sovětský svaz a blok socialistických států.

Zima letošního roku se ukázala deštivá, objevil-li se náhodou sníh, druhý den zmizel. Dešťové plískanice s mokrým sněhem se objevovaly několikrát týdně, ale moc vláhy nepřinesly. Na jaře nastal nedostatek vody, nejvíce to postihlo zemědělce. I léto začalo chladnými dny s nočními teplotami kolem 4 °C a denními jen kolem 14 °C. V červenci se najednou oteplilo a za pár dní už teploměr vystoupal na 36 °C. Podzim se vyznačoval suchem a už v listopadu nastaly tuhé mrazy a napadl sníh. Zato Vánoce se slavily „na blátě“, jak se říkávalo.

V lednu a únoru se konalo několik plesů v Závodním klubu (Lidový dům). Sál byl vždy plný, muži přišli v tmavých šatech, ženy většinou v dlouhých róbách, náležitě vystrojené, načesané a ošperkované. Výborná hudba a krásně vyzdobený sál vytvářely výbornou náladu až do rána. Nejlépe dokázali vyzdobit sál myslivci, požárníci a sportovci.

V únoru, na ukončení masopustu, uspořádali fotbalisté opět maškarní průvod obcí s muzikou a „policajty“. Zastavovali se u obydlí bývalých i současných fotbalistů, funkcionářů, známých fanoušků a vždy odcházeli náležitě pohoštěni. Večer pokračovala taneční zábava v ZK s maskami i s „civilisty“. Některé osoby v maskách se poznaly už v průvodu, některé přišly do sálu, aniž by je někdo poznal, mnoho jich přišlo nových a velké překvapení nastalo o půlnoci, když nastalo odmaskování.

Vedoucí kina s. Smetáková se snažila získat diváky, a tak v neděli odpoledne se promítaly filmové pohádky. Ve spolupráci se školou objednávala pro mládež filmy pro potěšení i pro rozšíření výuky, hlavně v zeměpisu a přírodopisu. Pořádala také Filmový festival pracujících s přehlídkou světových i našich novinek a Festival sovětského filmu.

Slavil se Únor 1948 na veřejné schůzi MNV.

V nové mateřské škole nacvičily malé děti hezký program z říkanek, básní, písní i tanečků a přímo ve škole se představily svým rodičům, hlavně maminkám, k MDŽ.

Pro všechny ženy k jejich svátku proběhla oslava tradičně v kině. Program po projevu obstarali žáci školy. Opět i letos se nejvíce líbil pěvecký sbor s učitelkou s. Bittenglovou. Na závěr promítnut film.

Během roku vyhlášeny dvě Národní směny, první v dubnu, druhá v září. Budovala se kanalizace, chodníky, upravoval se park, uklízela se veřejná prostranství, dokončovala se přestavba domu s pečovatelskou službou atd.

Dům s pečovatelskou službou budoval MNV ve spolupráci s DAU (Důl Antonín Uxa) za vydatné pomoci občanů. Otevření zahájeno slavnostně 24. srpna za přítomnosti mnoha občanů a zástupců MNV, ONV, OV KSČ. V domě se nacházely dva byty pro manžele a osm garsoniér pro jednotlivce. Využívat mohli prádelnu, sušárnu, pedikúru, kulturní místnost s barevným televizorem, mohli vysedávat a bavit se. V nových prostorách uvítali staré občany pionýři a vzápětí je vystřídali spoluobčané, kteří si v den otevření mohli prohlédnout celý dům.

V rámci zlepšování obce provedena protiprašná penetrace ulic K Hájíčku a Ke Koupališti.

28. června navštívila obec poslankyně Federálního shromáždění s. Šogarová. Dostalo se jí přivítání na MNV a spolu s představiteli obce si prohlédla výsledky práce tlučenských občanů. Navštívila koupaliště, budovu pečovatelské služby, zavítala do místní školy a na DAU. Večer se s. Šogarová zúčastnila plenárního zasedání MNV, na kterém občanům poděkovala za jejich výbornou práci pro obec.

V obci začal pracovat velmi aktivní Český svaz zahrádkářů, který koncem října uspořádal výstavu ovoce, zeleniny, květin a žákovských výpěstků. Škoda, že přišlo málo občanů. Po výstavě vše zužitkovatelné odvezeno do kuchyně v mateřské škole.

Zahrádkáři prováděli v obci i osvětu. Pořádali přednášky o pěstování zeleniny, ovoce, lidového koření, roubování stromů apod. Starali se o květinovou výzdobu prodejny lahůdek a o stromy a keře v parku. Ošetřovali stromy třešňového sadu nad koupalištěm.

V listopadu zahájena další práce v akci „Z“, kdy MNV dodal materiál a práci provedli zdarma občané. Adaptovat se začal rodinný dům na novou poštu a prodejnu ovoce a zeleniny.

Koncem roku se začalo s generální opravou obecních domů na „Čampuli“. Opravovala se střecha, vyměňovala se okna a dveře, zaváděl se vodovod a zřizovalo se sociální zařízení.

Pivní stánek Saloon na „Čampuli“ přejmenován na kiosek U komika.

S generální opravou začaly i ČSD (Československé státní dráhy) na domě u zastávky. Upravoval se tam byt na 1. kategorii a všechny prostory se začaly postupně modernizovat.

Na konci roku se patřilo poděkovat MNV za obětavou práci pro obec, pro její zvelebování a zkrášlování, aby se nám v ní lépe pracovalo a žilo.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.