Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školu navštěvovalo 264 žáků v 10 třídách, tedy s průměrem 26 žáků ve třídě.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Nováčková, Vlasák, Šnajdrová (roz. Tykalová), Soukupová a Šašková, vyšší stupeň: s. Tenk, Radová, Holubová, Šilhánová, Bittenglová a Jirková.

Celá naše společnost vyvíjela úsilí o co nejúspěšnější splnění posledního roku sedmé pětiletky.

ZV KSČ a MV ROH napomáhaly vedení školy k podněcování pracovní iniciativy a vzdělávání učitelů.

Učitelé se jako každý rok i letos ideově vzdělávali na politickém školení. S. Šilhánová „musela dobrovolně“ studovat dvouleté školení „O atheismu“ a s. Smolková „musela dobrovolně“ absolvovat VUML (Večerní universita marxismu-leninismu).

Aktuální události a významná výročí využívány pro výchovu k socialistickému vlastenectví a k proletářskému internacionalismu.

Během roku uspořádáno 19 besed s různým zaměřením: o protifašistickém odboji v naší obci se s. Kůtou, o životě v SSSR s účastníky zájezdu, o armádě s důstojníkem posádky v Líních, o protipožární ochraně, o myslivosti se s. Janoušem, o jaderných elektrárnách se s. Kršem ze Škody Plzeň apod.

Oblíbenými se staly exkurze pro rozšíření učiva: Likona Nýřany, cihelna Stod, závody na Karlovarsku, letiště v Plzni, hvězdárna v Rokycanech, muzeum v Plzni atd.

Plnilo se kulturní minimum. Navštěvovala se divadla v Plzni J. K. Tyla a Alfa, zhlédla se filmová představení doma v obci, žáci viděli film o Pervouralsku (spřátelená škola v SSSR), ve spolupráci s DAU si poslechli čtyři výchovné koncerty a jiné.

Výchovná práce se zaměřila především na mravní výchovu mládeže. Mravní základy však musely dostat děti od rodičů. Škola, organizace a veřejnost se do této výchovné činnosti musí také zapojit. Všichni společně by měli postupovat v celé komunistické výchově.

Klub mladých přátel SSSR vychovával žáky k internacionalismu. Pionýři si dopisovali s kamarády v Sovětském svazu, odebírali ruské časopisy, zúčastňovali se soutěží a Puškinova památníku.

Na ohňovém poselství ke spartakiádě (měla by proběhnout v příštím roce) účinkovaly oba pěvecké sbory, s. Bittenglové a s. Vlasáka.

Ve škole se proto začalo s nácvikem na spartakiádu. Starší žáky připravovala s. Smolková a mladší žáky s. Šnajdrová. V TJ Baník se nacvičovaly skladby starších i mladších žákyň.

Zájmová činnost organizována v 15 kroužcích: zdravotní, obránců vlasti, pěvecký (2x), přírodovědný, atletický, požárnický, modelářský, rybářský, kopané, kynologický, rozhlasový, gymnastický, fotografický a elektrotechnický.

Zúčastňovali se okresních soutěží, kde několik našich žáků vyhrálo a postoupilo do krajského kola. Tam vyhrál náš žák Pavel Soukup z 8. třídy „Běh Mladé fronty“ (mládežnický deník), v celostátní soutěži skončil na 14. místě.

V předmětových olympiádách získána prvá místa: matematika – Taušová; Puškinův památník – družstvo Bittnerová, Hajšmanová, Vainarová a Pelzerová; přírodověda – družstvo Černá, Boublíková, Špachman, Kuncová, Bittenglová a Karasová; galerie mladé módy – Kesegová.

PO Vasila Loudy plnila podmínky celostátní soutěže „Cestou svobody a míru“. V místní soutěži bojovali o „Partyzánský samopal“, uspořádali pietní akt u pomníku padlých se slibem nových jisker a pionýrů.

Činnost pionýrů vyvrcholila pořádáním dvou letních stanových táborů u Hracholuské přehrady a u Kladrub.

Pionýrská organizace pracovala snaživě, ale měla ještě velké rezervy.

V závěrečných výsledcích školní práce dostalo nedostatečné známky s opakováním ročníku celkem osm žáků a snížené známky z chování si odneslo také osm žáků. S vyznamenání odešlo 22 žáků a 12 skládalo přijímací zkoušky na střední školy.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto