Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Obec

Letos postaveno šest nových domků a celkový počet stoupl na 210 čísel popisných.

29. března Místní osvětová komise pořádala přednášku se světelnými obrazy na téma Severní Amerika. Skioptiku ku promítání půjčil okresní osvětový sbor v Plzni a promítalo se acetylénovým světlem. Lidí na přednášku přišlo nepochopitelně málo.

Na 1. máje, Svátek práce, konal se tábor lidu v Nýřanech. Proběhl stejným způsobem jako léta minulá.

11. května rozpoutala se nad naší krajinou bouře spojená s průtrží mračen a krupobitím. Vody teklo tolik, že sahala až ku vchodu do naší školy a ulice ta vypadala jako řeka. Prudký déšť způsobil škodu na obilí a kroupy postihly nejvíce část obce k Nýřanům.

8. června osvětová komise uspořádala přednášku „Škola a rodina“ v hostinci „U Kouřilů“. Přednášel učitel Mauer ze Zbůchu velice zajímavě, ale návštěvníků přišlo málo, zvláště ženy se nedostavily.

14. června asi o 10. hodině večerní vyburcována tragickou událostí část obce nad „Starou hospodou“ v domku č. p. 129. Horník Josef Dittrich vrátil se v ten čas z práce a našel ve svém bytě svoji sestru, která mu vedla domácnost (neb byl vdovcem), zavražděnou. Podezření padlo na jeho slabomyslného 22letého syna Eduarda a skutečně on vraždu provedl. Zabil ji pájkou na letování (letkulmou) a podřezal jí hrdlo břitvou. Po činu odešel a dopadli ho četníci až druhý den v Líních a ti ho dopravili do vyšetřovací vazby. Po vyšetření uznán choromyslným a dopraven do ústavu v Dobřanech. Největší vinu na neštěstí mělo to, že po návratu z vojny nemohl sehnati práci a dlouhý čas byl ponechán neustálému přemýšlení, upadl v trudnomyslnost a zešílel. Některé časopisy psaly zprávy velice přehnané a vylhané. Největší výmysly nezakládající se na pravdě psaly zvláště „Večerník Českého slova“ a „Národní politika“.

odstrel skaly

Odstřel skály na hřišti „Za Václavojc“

6. července oslavovali občané památku Mistra Jana Husa. Pomník občané ozdobili květinami a večer se u něho odbývala přednáška učitele Mauera. Po přednášce sehráli ochotníci divadelní hru „Kostnické plameny“.

7. července zakoupila obec vozní váhu od občana Krause za obnos 2000 Kč. Ocejchovali ji 16. září.

28. října si občané ozdobili domy prapory a místní osvětová komise uspořádala přednášku. Lidé nepracovali.

V srpnu pořádali hasiči a Národní jednota pošumavská Staročeské máje.

30. října přijel do obce kočující biograf Čs. červeného kříže a uspořádal zdravotnickou přednášku s filmy pro děti odpoledne, a večer pro dospělé. Název: „Boj proti tuberkulose“. Vstupné 1 Kč.

Vánoce letos proběhly v mnohých rodinách smutně. Hornictvo mělo krácenou práci, neboť místo šesti dnů v týdnu pracovalo jen 4–5 dní a o to horníci přinesli domů méně peněz.

25. prosince odpoledne konala se schůze obecního zastupitelstva s občanstvem a usneslo se utvořit družstvo elektrárenské na elektrizování obce.

Opravena cesta „Na průhoně“ v délce asi 100 m.

Část obecní kovárny (stodola) přestavěna na dva byty a obecní úřadovnu. Přestavěno nákladem 30 000 Kč. Dosud úřadovalo se v bytech starostů.

Obecní kovárnu si pronajal kovář Fremr za roční nájemné 850 Kč. Přestěhoval se sem z Kamenného Újezda.

Pro zajímavost, průměrné platy horníků za jeden den: kopáč dostával 36 Kč, dřevič 31 Kč, běháč 28 Kč. Platy na jiných dolech nýřanska se příliš neodlišovaly. Mzdy dělníků v plzeňských podnicích byly podobné, měsíčně asi 670 Kč.

Některé ceny:

  Kč/kg   Kč/kg   Kč/kg
cukr 5,80 mouka 4,30 káva 48,00
kroupy 4,70 hrách 5,00 brambory 1,20
sádlo 16,00 rýže 4,10 sůl 2,80

 

 

Kč/100kg

 

 

Kč/100kg

 

 

Kč/100kg

pšenice 215 žito 195 oves 165
ječmen 170 kukuřice 200    

Vejce v létě 0,60 Kč a v zimě 1,20 Kč, petrolej 1 litr 2,00 Kč, chléb 3kg za 9,00 Kč.

Tanečních zábav se konalo 49 (před sto lety tančilo se jen o masopustu a o posvícení), konzertů 2, zábavný večer 1, slavností v lese (tzv. výletů) 1, divadelních představení 12.

Obec vlastnila kus lesa, ze kterého jednou za dva roky porážela asi 80 stromů a ty prodávala v dražbě. Stržený obnos plynul do obecní pokladny.

Po usilovném pátrání po daňových poplatcích se konečně docílilo výsledku a důl Krimich v Nýřanech musel povinně platiti do obecní pokladny v Tlučné od roku 1924 z daňové základny celých 14 086 Kč.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto