Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídách: I. tř. 28, II. tř. 26, III. tř. 34, IV. A 37, IV. B 44, V. A 36, V. B 40. Celkem žáků 245 s průměrem ve třídě 35 žáků. Učitelský sbor: Josef Hornsteiner, řídící učitel (45 let), Štěpán Melichar (27 let), Jarmila Přibáňová-Würflová, manželka učitele Würfla (25 let), Jitka Hušková (28 let), Marie Kuchynková (26 let), Jiří Würfl (26 let) a Václav Česák (43 let). Náboženství katolické učil páter p. Josef Štefek, farář vejprnický. Náboženství církve československé pan František Přibyl, farář z Plzně. Ženské ruční práce a nauku o domácím hospodaření vyučovala Marie Matějková. Během roku přišla na školu učitelka Marie Krištofová (31 let).

Místní školní rada dávala škole z rozpočtu obce k dispozici 12 940 Kč, z toho na žákovskou knihovnu 500 Kč, na školní potřeby chudým 500 Kč, na učební pomůcky 800 Kč, na mimořádné výdaje 2000 Kč, na učitelskou knihovnu 100 Kč, na zakoupení potřeb pro ruční práce 500 Kč a výboru pro „Vlastivědu Plzeňska“ 50 Kč.

Místní školní rada zařídila přes prázdniny přeložit celé střechy velké školní budovy a poškozené okapy nahradit novými.

Jednotlivá známá výročí se slavila obvyklým způsobem ve vkusně vyzdobených třídách.

2. května na žádost „Československé ochrany matek a dětí“ promluvili třídní učitelé v hodině občanské výchovy o úctě a lásce k matce.

6. července se děti zúčastnily veřejné oslavy u pomníku M. J. Husa.

Výstava ženských ručních prací, výkresů a sešitů umístěna ve všech třídách hezky vyzdobených. Výstava po oba dny těšila se přehojné účasti a veřejnost mile byla překvapena pečlivým vypracováním i jejich čistotou a množstvím. Na dobrovolném vstupném vybráno 303,90 Kč, kterýžto obnos určen k nákupům materiálů pro další výuku ručním pracím. Viz příloha č. 22.

Oblíbenými se staly vycházky zeměpisné a přírodopisné a moc se líbil žactvu výlet (kromě I. třídy) na hrad Buben. Tam se žactvo pod dohledem učitelů nadšeně vykoupalo.

Žáci navštívili kino v Nýřanech a zhlédli poučný film „Tajemství nebes“.

Místní školní rada se rozhodla pojistit žactvo proti úrazu u pojišťovny Praha.

22. května MUDr. Kadlec provedl hlavní očkování dětí.

Místní odbor Národní jednoty pošumavské doručil místní školní radě 1500 Kč na zakoupení učebnic pro chudé děti. Místní obecní zastupitelstvo darovalo škole sbírku obrazů „Husitství v českém umění“, obec legionářská věnovala škole 200 Kč na školní pomůcky, Státní nakladatelství darovalo 17 učebnic pro chudé děti.

28. října, v den státního svátku, sehrál učitelský sbor s dětmi divadelní představení pohádky „Králevic Čechů“. Odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Z výnosu zaplacen hasičský dozor 15 Kč a ze zbytku zakoupen materiál pro ruční práce

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto