#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Nebyl zaznamenán žádný hasební zásah, a tak se mohli v klidu připravovat na různé soutěže a veřejná vystoupení. Prvé vystoupení se konalo již 23. srpna 1908 v prostoru „Panského dvora“.

Postupem času tato vystoupení nahradily soutěže. Zpočátku se soutěžilo na sucho a později s vodou, což se stalo pro diváky atraktivnější. Při soutěži velitel sboru opravdu velel: „Družstvo, pozor! Motorová stříkačka, vodní zdroj na místě, směr rozdělovač 2B, první proud cíl levý praporek 2C, druhý proud cíl pravý praporek 2C, útokem vpřed!“

Letošní okrskovou soutěž naši zvládli výtečně, zvítězili.