Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Dětí ve třídách: I. tř. 58, II. tř. 67, III. tř. 54, IV. A 56, IV. B 49, V. A 47 a V. B 48. Celkem navštěvovalo školu 379 dětí s průměrem dětí ve třídě 54. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Helena Panznerová, Antonín Šeffner, Václav Česák, Libuše Holubová, Bohuslav Hofman a Ludmila Brychtová. Náboženství vyučoval páter (nový pravopis) pan Jaroslav Staníček, kaplan fary Vejprnické, (páter František Materna se prý oženil). Ženským ručním pracím učila slečna Dorota Götzová. Nepovinnému jazyku německému učili řídící učitel Kadlec a učitelka Brychtová.

Učitel Bohuslav Hofman těžce onemocněl a 1. února zemřel ve 33 letech na rakovinu hrtanu. Učitelka Panznerová byla přeložena na měšťanskou školu do Plzně.

Novým učitelem se stal Jiří Würfl, 20letý místní rodák a novou učitelkou Marie Limpouchová, 23 let.

Pro nedostatek tiskopisů školních zůstávaly třídy bez třídních knih a třídních výkazů.

Tlak doby znechutil a znemožnil téměř veškerou činnost výchovnou a vzdělávací. Lid dusila hmotná bída a nedostatek potravy, šatstva a obuvi a dalších potřeb životních. Rovněž i starší žactvo ztrácelo zájem o školu.

7. března oslaveny 69. narozeniny našeho presidenta T. G. Masaryka ve třídách.

Koncem března konaly se sbírky dům od domu ve prospěch Československého červeného kříže. I v tak přetěžké době bylo vybráno a odesláno 1366,54 Kč. 

Obnovil se „Svátek stromový“ proslovem učitele Česáka o slovanském stromu lípě a povzbudil mládež k ochraně veškerého stromoví. Poté zasadili u malé školy lípu, darovanou rolníkem Františkem Melicharem, jako dík presidentu T. G. Masarykovi za jeho zásluhy o vznik Československé republiky.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto