#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Konečně po mnoha letech zahájena výstavba tělocvičny. Provedly se nutné terénní úpravy, vyhloubily se a zabetonovaly základy, položila se izolace a mohlo se začít s vlastní stavbou.

Ve stálé šestičlenné pracovní četě se uplatnili tři bývalí sportovci: Novák, Nocar a Zámostný.

Brigádnicky stavěli o víkendech členové jednoty, fotbalisté, funkcionáři, kulturisté, stolní tenisté, volejbalisté a s nimi starší bývalí sportovci a cvičenci.

Na podzim se konal již V. ročník „Lesního krosu“. Obětavý Míra Fait ho dokázal opět vzorně zorganizovat. Závodilo se ve 12 kategoriích a obdiv zasluhoval každý závodník.

Ke svým 85. narozeninám dostal odměnu nejzasloužilejší tlučenský sportovec, náčelník, funkcionář a velký sportovní vzor pro další generace Václav Kouřil. Obdržel vysoké vyznamenání od nejvyššího tělovýchovného orgánu ÚV ČSTV (Ústřední výbor československého svazu tělesném výchovy) – Plaketu Otakara Jandery.