#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místopředsedou zvolen Zdeněk Mareška.

Výbor rozhodl o vedení své kroniky. Využilo se pamětí tlučenského historika s. Josefa Babky, osobních zápisů dlouholetého předsedy s. Václava Filipa a zápisů v požární zbrojnici. Vedením kroniky pověřena s. Monika Filipová.

Po jarním tání sněhu a několik dní trvajícím dešti se utvořilo jezero na lukách až k Plzni. Mnoho sklepů zaplavila voda, většinou si pomohli sousedé, ale ve dvou případech se neobešli bez pomoci požárníků.