Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školní rok zahájen průvodem od MNV ke škole.

Školu navštěvovalo 260 žáků v 10 třídách, ve třídě tedy v průměru 26 žáků.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Nováčková, Vítková, Matějková a Vlasák, vyšší stupeň: s. Jirková, Holubová, Tenk, Radová, Šilhánová a Bittenglová.

Během roku se učitelé podrobně zabývali otázkou světonázorové výchovy.

Uskutečněna řada příležitostných besed: ke Dni armády beseda s důstojníkem z posádky v Líních, po pietním aktu u skrýše Vasila Loudy beseda se s. Štemberou o protifašistickém odboji, v únoru se členy Lidových milicí na DAU apod.

Žákům umožněny exkurze do pekárny v Plzni, do keramické dílny v Kolovči, do lomu v Mrákově, do sklárny v Heřmanově Huti, do cihelny ve Stodě, do planetária a muzea SNB (Sbor národní bezpečnosti) v Praze, na letiště v Líních atd.

Kulturních akcí se žáci zúčastňovali při návštěvách divadelních představení v Plzni, filmových promítání v místním kině, výchovných koncertů zajišťovaných pracovníky DAU, nejstarší žáci prošli kurzem společenské výchovy.

Další kurzy připraveny pro 2., 3. a 4. třídu v plavání, pro 4. třídu 16hodinový kurz dopravní výchovy, pro žáky 7. třídy lyžařský kurz na Šumavě.

Zájmovou činnost zajišťovalo 13 kroužků: pěvecký mladší, pěvecký starší, zdravotnický, rybářský, přírodovědný, fotografický, modelářský, elektronický, požárnický, taneční, gymnastický, dopisovatelský a klub mladých přátel SSSR.

Školáci se zúčastnili celkem 44 různých soutěží.

Nejlepší umístění v okresu:

1. místa – stolní tenis Kučera, přírodovědci mladší i starší
2. místa – biologická olymp. Hofmanová, atleti v Poháru rozhlasu
3. místa – pěvecký kroužek s. Bittenglové, vybíjená dívky 4. a 5. tř.

Nejlepší umístění v kraji:      

1. místo – přírodověda mladší žáci
2. místa – přírodověda starší žáci a atletika vesnických škol

O velké úspěchy v přírodovědných soutěžích se dlouhodobě zdárně starala učitelka ve školní družině, paní Miluška Randová. Po dlouhé roky se děti tlučenské školní družiny umísťovaly na předních místech v okresních i krajských kolech.

Žáci s učiteli často vyplňovali kulturními vystoupeními různé schůze organizací a vysloužili si vždy velký potlesk a uznání.

Sbíral se železný šrot, léčivé byliny s průměrem 1,06 kg na žáka, žaludy pro výsadbu i krmení lesní zvěře.

V akci „Z“ (obec dodala materiál a občané práci zdarma) se za řízení s. Tenka stavěla druhá školní dílna.

Pionýrská organizace si pod vedením skupinového vedoucího s. Antonína Cubery nevedla špatně. Měla sedm oddílů všeobecných a čtyři oddíly zájmové: zdravotnický, přírodovědný, požárnický a turistický.

Činnost skupiny byla různorodá a bohatá. Mezi významné akce patřily sběry železa, bylin a žaludů, jízda zručnosti na kole a branná soutěž „Partyzánský samopal“.

Celoroční činnost vyvrcholila ve dvou letních stanových táborech u Hracholuské přehrady a u Mileva poblíž Kladrub.

Skupinovou kroniku vedla učitelka s. Holubová a nástěnku učitelka s. Radová.    

V závěrečném vyhodnocení vyučovacího procesu obdrželo nedostatečnou (5) známku celkem 13 žáků, osm žáků vyššího stupně mělo možnost opravné zkoušky po prázdninách. Sníženou známku z chování si zasloužilo 17 žáků.

S vyznamenáním si odneslo vysvědčení 19 žáků.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto