Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Kontroly 2024

Zveřejňování informací o kontrolách

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje ÚSC Obec Tlučná jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Předmět kontroly:

veřejnosprávní kontrola p. o. za rok 2023

Druh kontroly:

V roce 2024 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Tlučná.

Kontrola byla uskutečněna na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a proběhla v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění platném ke dni provádění kontroly.

Kontrolovaná příspěvková organizace:

Základní škola s mateřskou školou Tlučná okres Plzeň-sever
IČO 69974012

Výsledek kontroly:

Účetnictví organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.
Při kontrole vnitřního kontrolního systému bylo zjištěno, že organizace nemá záznamy o provedených vnitřních kontrolách organizace. Organizace kontroly v souvislosti s vnitřním kontrolním systémem provádí, bude však vhodné zajistit jejich lepší dokumentaci.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto