Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Schvalování nově postavené školy provedla c. k. (císařská a královská) okresní školní rada svojí komisí, která oznámila veleslavné c. k. zemské školní radě do Prahy kladnou zprávu. Odpověď přišla vbrzku a přikazovala okresní c. k. školní radě, aby ještě zkontrolovala školní zařízení. Po úpravě místností, lavic a tabulí pozvána okresní komise z Plzně, která projevila velkou spokojenost a schválila školu k provozování.  Ustavila pro školu místo pro definitivního učitele a definitivního podučitele.

Konečná cena výstavby:

pozemky 620,80 zlatých
práce stavební 1726,00
povozy 563,07
jiné práce 7215,87

Konečná cena výstavby 10 125,74 zlatých. Rozpočet překročen o 10 krejcarů.

Nejvyšší dozor nad veškerým vyučováním na školách v říši Rakousko-Uherské, se sídlem ve Vídni, vykonávalo ministerstvo vyučování v čele se šlechticem Pavlem Gautschem von Frankenturn.

Přímý dozor nad školou vykonávala nově zvolená místní školní rada ve složení:

Hauer A starosta Vítek F. sedlák
Drnec J. řídící učitel Melichar J. rolník
Würfl J. sedlák Filip J. chalupník
Pachl M. farář z Vejprnic Šlajch J. obchodník
Rumler A. správce velkostatku    

Zatímním řídícím učitelem školy se stal Josef Drnec z Hrádku u Rokycan, stár 26 let a definitivním podučitelem jmenován pan Josef Rauch ze Žďáru u Blovic, stár 22 let a Páter pan (P. p., dobový pravopis) Jakub Kugel, učitel náboženství, kaplan ve Vejprnicích, stár 60 let.

Školní třída

Školní třída 

12. února nastal dlouho očekávaný den, zahájení prvního školního roku ve škole v Tlucné. Sešla se všechna školní mládež ve své nové škole. Odtud vedena v průvodu svými učiteli, místní školní radou a mnoha rodiči do chrámu Páně ve Vejprnicích. V kostele sv. Vojtěcha sloužil Páter pan Martin Pachl, farář a knížecí arcibiskupský vikář, mši svatou. Po obřadech vrátil se průvod zpátky do Tlucné. Tu P. p. Martin Pachl povzbuzoval mládež ku mravnosti a zbožnosti, rodiče vybízel, by pilně dítky své do školy posílali a místní školní radu, by i nadále povinnosti své vzorně konala jako doposud. Řídící učitel pan Josef Drnec vybízel žáky k pilnosti, poslušnosti a lásce k nové škole a rodiče a školní radu žádal o podporu v těžké práci školní. Na závěr všichni zapěli národní hymnu Rakouskou a rozešli se domů.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Počet žáků ve třídách

Počet žáků ve třídách

Řídící učitel, pan Josef Drnec, zakládal všechny úřední školní knihy, založil první školní kroniku, vyhledal všechna důležitá data pro Tlucnou (z věrohodných pramenů). Podle jeho návodu zřizoval se školní nábytek, školní náčiní i pomůcky vyučovací. Zakládal první školní zahradu z přilehlého pole.

Definitivní podučitel Josef Rauch vyzdobil obě třídy i chodby. Navrhoval a vyráběl různé učební pomůcky, neb zpočátku žádných nebylo. Pokud stačil čas, pomáhal panu řídícímu.

Oficiální zařazení školy: země Čechy, okres Plzeňský, obec školní Tlucná, sídlo školy Tlucná, č. p. 69.

Povšechný ráz školy:

škola obecná, topení kamnové,
má dvě vzhůru postupující třídy, zvláštní větrací zařízení,
smíšená pro obě pohlaví, ve škole dva byty pro učitele,
vyučování celodenní (kromě středy a soboty),
žákovská knihovna 23 knih, školní rok trvá 46 týdnů,
zahrada školní pro vyučování,
vyučovací řeč česká, na tělocvik městiště otevřené,
umístěna v budově pouze školní,
ženských ručních prací není,
světnice třídní dvě a zásobní jedna,
při tělocviku provádějí se cvičení volná a pořadová.

 

4. března škola poprvé přivítala c. k. okresního školního inspektora pana prof. Julia Korába. Zářil spokojeností a poděkoval oběma vyučujícím.

15. dubna vykonalo žactvo II. třídy sv. zpověď a sv. přijímání ve farním kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích, kam naše obec byla kdysi přifařena.

23. dubna na den sv. Vojtěcha udělila místní školní rada volný den, kdy se žactvo s učiteli a mnoha občany odebralo do chrámu páně sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.

4. června skládalo žactvo zkoušku z  náboženství. Zkoušce předsedal P. p. František Herold, arciděkan v Plzni, vejprničtí učitelé Lašek, Švarc a Štětina a tlucenští učitelé Drnec a Rauch. Děti zkoušel P. p. Jakub Kugel, kaplan ve Vejprnicích.

16. června zemřel náš rodák Josef Walter, zakladatel nadace pro chudé děti.

30. července skončil první školní rok v Tlucné. Žactvo s učiteli přítomni službám Božím a Te Deum ve Vejprnicích.

Z chrámu Božího se žactvo s učiteli odebralo do školy, kde jim předáno vysvědčení a pan řídící učitel je upozornil, jak se chovat o prázdninách, aby se znovu sešli v novém školním roce ve zdraví a příjemně odpočatí. Vystupujícím žákům popřál mnoho štěstí v životě a v práci.
 

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto