Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Omluvte prosím dočasně současnou podobu stránek, probíhá přechod na novou verzi a podobu, děkujeme.

Škola

Ve třídách dětí: I. tř. 61, II. tř. 79 a III. tř. 80. Celkem dětí 220, tedy v průměru na třídu 73 dětí. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel, a učitelé: František Houška a Josef Hornsteiner, jmenovaný definitivním učitelem. Náboženství vyučoval Páter pan Jakub Kugel, kaplan vejprnický, ženské ruční práce učila slečna Lindackrová. Od placení školného osvobozeno 186 dětí, k placení povinno 34 dětí.

Nový školní rok započat v úterý 1. září slavnostními službami Božími ve farním chrámu vejprnickém o sedmé hodině ranní. Po skončených službách Božích učitelé odvedli děti do svých tříd a tam jim na paměť uvedli nejdůležitější pravidla kázně školní.

I letos oslaveny jmeniny Jejich Veličenstev císaře a krále Františka Josefa I. a císařovny Alžběty ve dnech 4. října a 19. listopadu způsobem důstojným. Dítky vybídnuty k povinné úctě a lásce ku vznešenému mocnáři a k celé panovnické rodině, načež odvedeny do chrámu sv. Vojtěcha ve Vejprnicích ku slavnostním Bohoslužbám.

Výroční zkouška ze svatého náboženství za předsednictví veledůstojného P. p. Františka Herolda, arciděkana z Plzně. Zkouška odbývala se opět co možná slavnostním způsobem. Přítomným rodičům poskytnuta příležitost radovati se z prospěchu jejich milých dítek.

Učitelský sbor v měsíčních poradách jednal o zvelebení mravnosti žactva, o prostředcích kázně, o prospěchu, docházce školní i o všelijakých záležitostech školních. Učitelé si připravili tyto přednášky: Emanuel Kadlec, řídící učitel, pojednal na téma „Co jest prospěchu při vyučování na újmu“ a „O vážnosti stavu učitelského“. Učitel Josef Hornsteiner si připravil „Jak vyučovati přírodopisu“ a „O vyučování dějepisu“. Zatímní podučitel František Houška se zmínil „O výchově k pilnosti“ a „O vyučování básni“.

Pomůcek školních inventurováno 80 kusů. Knihovna školní obnášela 147 kusů a knihovna žákovská půjčovala 120 svazků. 150 starších žáků si vypůjčilo v průměru devět knih v roce.

Navrženo stojaté písmo, ale III. zemská školní porada od zavedení písma upustila.

Školní výstava dívčích ručních prací se opět stala obdivem pilnosti, přesnosti a čistoty. Celkem vystaveno ve třídě, zvláště k tomu účelu vkusně vyzdobené, 410 prací od 75 dívek. Přehojní hosté i rodičové odcházeli velice potěšeni.

Také v tomto školním roce obdarovány chudé děti z Walterovy nadace (47 zlatých). O šaty, obuv a školní rekvizity se podělilo 12 nejchudších dětí. Přítomní se pomodlili a na závěr poděkovali s pohnutím a vděčně „Zaplať Pán Bůh“.

TOPlist

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.

 

Partnerská obec Floss