Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Dětí ve třídách: I. tř. 44, II. tř. 81, III. tř. 56 a IV. tř. 88. Celkem dětí 269, takže průměr na třídu 67 dětí. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Josef Hornsteiner, Bartoloměj Suchý a Jan Frnoch. Náboženství vyučoval nový kaplan Páter pan Josef Urban a ženské ruční práce učila slečna Anežka Lindackrová ve dvou odděleních a Markéta Kadlecová v jednom oddělení.

Nejvyšší jmeniny Jeho Výsosti c. a k. Františka Josefa I. oslavilo žactvo se sborem učitelským velice důstojným způsobem. Rovněž tak památka úmrtí Jejího Veličenstva císařovny Alžběty vzpomenuta případným proslovem k žactvu a smutečními bohoslužbami ve farním chrámu sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.

Selský dvůr – zápraží s lavicí a neckami†
Selský dvůr – zápraží s lavicí a neckami

 

Kanonická vizitace a zkouška z náboženství mládeže zdejší školy provedena obvyklým slavnostním způsobem za předsednictví veledůstojného Pátera pana Františka Herolda, arciděkana z Plzně. Přítomno a spokojeno mnoho rodičů.

Školní mládež vykonala třikrát v roce svaté zpovědi a svaté přijímání a každou neděli a svátek se zúčastňovala služeb Božích.

Lékař Lugr přeočkoval letos 43 dítek.

Pravidelné měsíční porady učitelského sboru řešily mravní chování, prospěch a zdravotní stav dětí, dále sdělovány úřední výnosy, prohřešky kázeňské apod. Učitelé si připravili přednášky: Emanuel Kadlec „Ctižádost u mládeže“, Josef Hornsteiner „Učitelova sebekritika“, Jan Frnoch „Důležitost básně ve škole“ a Bartoloměj Suchý „Nucená výchova mládeže mravně zvrhlé“. Všechny přednesené přednášky byly vzorně připravené a velice zajímavé.

Chudá mládež školní měla vydatnou podporu v odkazu Walterově, z jehož úrokové částky 96 korun poděleno 17 dítek obuví, šatstvem a rekvizitami školními. Všichni obdarovaní i jejich rodiče vřele od srdce poděkovali.

Na závěr školního roku uskutečněna výstava ručních prací. 87 dívek vystavilo své práce ve velkém počtu 523 kusů. Přečetní návštěvníci vysoko hodnotili pečlivosť, rozmanitosť (dobový pravopis) a čistotu výrobků.

Místní školní rada konala podnětné tři schůze a místní dozorce navštívil a zkontroloval školu osmkrát.

Učebních pomůcek inventarizovaných čítalo 89. Knihovna učitelská měla 218 svazků a knihovna žákovská 144 titulů. 216 starších žáků přečetlo v roce školním v průměru 11 knih. Čtenáři nejen čtou, ale ve vyučování si o přečtených knihách rozprávěli.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto