Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Omluvte prosím dočasně současnou podobu stránek, probíhá přechod na novou verzi a podobu, děkujeme.

Škola

Školní mládeže ve třídách: I. tř. 47, II. tř. 71, III. tř. 72 a IV. tř. 96. Ve škole celkem 286 osob mládeže školní, což činilo v průměru 72 na třídu. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel a učitelé: Josef Hornsteiner, Jan Frnoch a Bartoloměj Suchý. Náboženství vyučoval ve III. a IV. třídě Páter pan Josef Urban, kaplan z Vejprnic, v I. tř. Emanuel Kadlec a ve II. tř. Josef Hornsteiner, oba pod odborným dohledem vejprnického kaplana. Ženské ruční práce učily Anežka Lindackrová a Markéta Kadlecová.

4. října slaveny jmeniny Jeho Veličenstva císaře Pána Františka Josefa I. slavnými službami Božími ve farním chrámu sv. Vojtěcha za přítomnosti veškerého žactva a učitelského sboru. Smuteční služby Boží za zvěčnělou Její Výsost císařovnu Alžbětu konány obdobným způsobem.

Školní mládež se účastnila každou neděli a svátek služeb Božích ve farním chrámu vejprnickém, také šla v prosebním církevním průvodu do polí o „Božím těle“ a přítomna na místním svátku i svátku farního.

Mládež vykonala třikrát v roce svatou zpověď a svaté přijímání ve farním kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.

Kanonická vizitace a výroční zkouška z náboženství konala se ve škole za předsednictví Pátera pana Františka Herolda, knížecího arcibiskupského vikáře z Plzně. Mnoho dětí, rodičů i hostů odcházelo s velice hřejivými pocity.

Lékař Lugr očkoval a přeočkoval 35 dítek.

Učitelský sbor konal pravidelně měsíčně porady o mravní kázni, prospěchu a zdravotních podmínkách žáků a řídící učitel seznamoval sbor s novými výnosy. Témata učitelských přednášek si většinou určovali sami vyučující: Emanuel Kadlec „O vychování k pilnosti“, Hornsteiner „Pořádek ve škole“, Frnoch „O četbě ve škole“ a Suchý „O elementárním kreslení volném“.

S dítkami konali třídní učitelé vycházky do okolí za příčinou objasnění pojmů zeměpisných, orientování dle stran světových, orientace v přírodě, odhad metru a kilometru, 1 m2, 1 ar a 1 ha. V pojmech pozorování přírody rozpoznávaly druhy obilí, plevelní rostliny, květiny, keře a stromy.

Koncem roku provedena výstavka dívčích školních výrobků. 81 dívek vystavilo svých 488 výrobků, které velmi dobře ocenilo mnoho návštěvníků domácích i okolních. Líbila se jim pečlivost a čistota práce.

Chudá mládež podporována půjčováním učebnic z výkazu pro chudé, kreslící a psací potřeby od žáků vycházejících. Odkazem Walterovým, z částky 96 korun, podarováno 16 chudých dětí obuví, šatstvem a rekvizitami školními. Vděčnost dětí a jejich rodičů byla veliká a děkovali Pánu Bohu.

Inventárních školních pomůcek používáno všech 96. Knihovna učitelská nabízela 230 svazků a knihovna žákovská půjčovala 162 knih. Starších 185 žáků přečetlo během roku v průměru 10 knih.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.

 

Partnerská obec Floss