Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Žáků ve třídě: v I. tř. 57, ve II. tř. 83, ve III. tř. 81 a ve IV. tř. 94. Celkem ve škole 315 žáků, průměrně ve třídě 79 žáků. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel, učitelé Josef Hornsteiner, Jan Vendl a Bartoloměj Suchý. Svaté náboženství (současný pravopis) vyučoval Páter pan Antonín Havelka, kaplan z Vejprnic, ruční práce učila slečna Anežka Lindackerová.

13. října vykonal c. k. okresní školní inspektor Jan Weger kontrolu školy a vyučování a uložil řídícímu učiteli, aby členům učitelského sboru vyslovil jeho úplnou spokojenost.

Místní školní rada požádala c. k. okresní školní radu, aby ona požádala slovutnou c. k. zemskou školní radu, vzhledem k vysokému počtu dětí ve škole, o rozšíření školy čtyřtřídní na školu pětitřídní. Pro případnou pátou postupovou třídu už měla zařízenou místnost i učební potřeby.

Aby školákům bylo do jejich vnímavé mysli uloženo sémě lásky k přírodě, povolila c. k. zemská školní rada, aby jeden den školního roku byl vyhlášen prázdninou. Rozhodla, aby se 9. duben se stal „Svátkem stromovým“. Viz příloha č. 14

Ráno toho dne sešlo se žactvo se svými učiteli před školou a průvodem přešlo ke kapli ke službám Božím. Poté se průvod odebral zpět ke škole, kde žáci III. a IV. třídy vyslechli řeč řídícího učitele o významu svátku stromového a o vysazování nových stromků. Druhá část stromového svátku byla pracovní. Od školy směrem k Nýřanům jedna skupina žáků vysázela 16 jasanů až ke třetí ulici. Protože v rohovém domku u školy se narodil dobrodinec naší školy, bylo toto stromořadí nazváno Stromořadí Walterovo. Druhá skupina vysadila u kaple jilmy.

Učitelé konali s dětmi vycházky do okolí za příčinou získávání pojmů zeměpisných i přírodovědných.

Očkování se podrobilo 48 dětí.

Škola byla zvenku opravena a natřena novou fasádovou barvou, natřena také všechna okna a připravena nová pátá třída.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto