Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve třídách zapsáno dětí: I. tř. 51, II. tř. 56, III. tř. 42, IV. tř. 91 a V. tř. 86. Celkem ve škole 326 dětí a průměr na třídu vycházel na 65. Učitelský sbor: Emanuel Kadlec, řídící učitel, 55 let; učitelé: Josef Hornsteiner, 39 let; Vilém Valenta, 28 let; Václav Česák, 28 let; p. Pelčík, 27 let. Náboženství vyučoval Páter p. František Materna, kaplan z Vejprnic, ženské ruční práce slečna Anežka Lindackrová.

12 chudých dětí obdarováno z Walterovy nadace.

Místní školní rada žádala obecní zastupitelstvo v Tlučné o výstavbu nové školní budovy. Komisionelním šetřením okresní komise a místní školní rady vybráno místo na zahradě manželů Faktorových s přikoupením pruhu tři metry širokého od sousední zahrady Hauerovy.

Školní mládež navštěvovala mši svatou v kostele sv. Vojtěcha ve Vejprnicích pravidelně se svými učiteli každou neděli od 1. května do 1. listopadu (ve špatném počasí se do kostela z obce nechodilo). Mimo to se konaly bohoslužby i v místní kapli. Žactvo se pravidelně zúčastňovalo církevního průvodu do polí ve třetí křížový den, slavnosti Božího těla, v den památek „dušiček“ a odpoledního svatého požehnání dne 21. listopadu na paměť posvěcení místní kaple. Děti třikrát ročně vykonávaly svatou zpověď a svaté přijímání.

Prosební průvod

Prosební průvod

 

14. dubna ve „Svátek stromový“, po veliké slávě školní, prostříhávali starší žáci pod dohledem učitelů starší vzrostlé stromy, upravovali kolem stromků misky pro dešťovou vodu a nakonec zasadili dvě nové hrušně.

17. července uspořádala místní školní rada veřejnou školní slavnost na paměť dvacetiletého trvání naší obecné školy s tímto programem:

    1. Smetanova píseň „Věno“ zazpíval sbor z Plzně
  2. Uvítání hostů a vylíčení založení školy Petr Hauer, starosta
  3. Píseň „Čechoslovan“ pěvecký sbor školy
  4. Slavnostní proslov Anna Víchová, V. tř.
  5. Nástin dějin a statistika školy Emanuel Kadlec, řídící učitel
  6. „Bývali Čechové“      Škroupova píseň pěvecký sbor školy
  7. „O Vlasti“                   Svobodova píseň pěvecký sbor školy
  8. Slavnostní řeč pronesl pan Pavlík vrchní komisař z Plzně
  9. „Kde domov můj“       Škroupova píseň pěvecký sbor školy
  10. „Slovan jsem“             Voglova píseň zazpíval sbor z Plzně
  11 „Hymna rakouských národů“ zpívali všichni přítomní

 

Učitelé konali s dětmi zajímavé vycházky do okolí obce a probírali v praxi zeměpisné a přírodovědné poučky. Výlety školní se konaly jednodenní např. do Domažlic a chodských vesnic, do Bavorského Brodu, na Šumavu k jezerům, na výstavu akvárií v Plzni či na dělnickou výstavu v Plzni.

Ve druhém patře zřízena sborovna.

TOPlist

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto